Шиллер і Україна

Драматургічний спадок Шиллера був добре відомий в Україні і вже в 30—40х роках ХІХ століття багато його творів були перекладені російською та українською мовами. Свободолюбивий пафос драм Шиллера був особливо близький і зрозумілий українцям, які, подібно до героїв багатьох п’єс драматурга, прагнули до свободи та незалежності. М.Костомаров вбачав схожість між творчістю Шиллера і Т.Шевченка, і дійсно, чимало історичних аналогій можна провести, наприклад, між шиллерівським “Вільгельмом Теллем” та шевченківськими “Гайдамаками”.

Відома п’єса самого М.Костомарова “Переяславська ніч” була написана під впливом Шиллера. В один ряд з такими геніями художнього слова, як Данте, Петрарка, Гете, Пушкін, Міцкевич, ставив Шиллера П.Куліш, який перекладав ліричні вірші та балади німецького поета, а також працював над перекладом “Вільгельма Телля”.

І.Франко із захопленням писав про Шиллера як про митця, якого вирізняє “огнистий” гуманізм і людяність. Першим перекладачем творів Шиллера українською мовою був у 30х роках ХІХ століття Й.Левицький. Пізніше його твори перекладали Б.Грінченко, А.Могильницький, М.Маркович, О.Навроцький, О.Пчілка, Б.Тен, М.Лукаш та інші.

Додаток до статті: “Цікаві факти з життя Шиллера”, які автор пропонує розповісти на уроці з метою зацікавлення учнів, дивись на третій обкладинці журналу.

Збережи - » Шиллер і Україна . З'явився готовий твір.

Шиллер і Україна

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.