Секрети художнього слова. Урок в 6 класі

Тема. Секрети художнього слова

Завдання. Знати виразний^-виразні-зображувально-виразні засоби мови. Уміти знаходити тропи в тексті, визначати їхня роль, використовувати тропи у своєму мовленні

Поруч на стіні висять таблиця “Стежки” і плакат скроссвордом.

Хід уроку

I. Мотивація пізнавальної діяльності

У поетеси Н. Матвєєвій є такі слова у вірші “Окраїна”:

Літня ніч була Тепла, як…

Яке тут, ваш^-вашому-по-вашому, порівняння? (Зола.)

II. Целеполагание

- Сьогодні ми повторимо все, що знаємо про засоби художньої зображальності, будемо продовжувати вчитися знаходити тропи в тексті й визначати їхня роль, а також використовувати тропи у своєму мовленні

У кожного з вас є аркуш обліку. Протягом уроку виставляйте собі оцінку за роботу на кожному етапі. За кожну правильну відповідь ви одержите жетон. Наприкінці уроку в аркуші обліку відметете їхню кількість. У вас за урок буде до 5 оцінок

III. Планування діяльності

На уроці будуть різні форми роботи. Ми попрацюємо разом, у групах, індивідуально. Хто хоче одержати завдання для самостійної роботи? для роботи в парі?

IV. Повторення опорних знань і вмінь

Фронтальної й індивідуальної форми

Ціль – актуалировать опорні знання й уміння, виявити правильність виконання домашнього завдання, пробіли взнаниях.

1. Удоски.

а) Один учень коротко позначає мовну ситуацію художнього стилю:

б) Учень, що виконував індивідуальне завдання, записує план повідомлення про художній стиль

2. Кросворд

Фронтальна робота: визначити вид тропа в тексті. Проводить учень

1. А потім пронісся легкий шум, квапливий, радісний і вологий. (Епітет.)

2. Сидить милий на ґанку З вираженьем на особі, А в милого особа Займає весь ґанок

(Гіпербола.)

3. Уночі крізь шерех дощу пароплав прокричав чотири рази. (Уособлення.)

4. У саду горить багаття горобини червоної. (Метафора.)

5. Біля лісу, як у м’якій постелі, виспаться можна – спокій і простір. (Порівняння.)

3. Опитування

- Яка мовна ситуація художнього стилю? (На дошці.)

4. Підготовлене повідомлення про художній стиль мовлення

- Оціните план цього повідомлення (на дошці).

- Дайте визначення кожного тропа в кросворді й приведіть свій приклад

- Поставте собі оцінку за повторення

5. Перевірки письмового домашнього завдання

Форма миниурока. Учні-Консультанти читає письмову роботу, ряд перевіряє, задає питання

Поки працює один ряд, у двох інші по пам’яті виписують епітети з вірша Лермонтова “Вітрило”.

Поставте собі оцінку за письмове домашнє завдання

V. Тренувальні вправи на репродуктивному рівні

1. Перевірки завдання по “Вітрилу”.

Назвіть епітети з “Вітрила” Лермонтова. Чому саме такі прикметники використовував автор?

2. Гра “Закінч вірш”.

- Усно закінчите рядка вірша підходящими по римі порівняннями

Н. Матвєєва “Вона вміє перетворюватися”.

Дивися! Смугасті кішки На тумбі сидить, як (мотрійка)! Але зстрибне – і ходить, як щука. Розсердиться – прямо (гадюка)! Згорнеться – здасться шапкою, Розтягнеться – виглядає (ганчіркою). Схожа на всіх понемножку. А зрідка – навіть на (кішку). Імовірно, сутужніше всього Перетворитися в себе саме

3. Гра “Хто швидше?”

Змагання з рядів. Учень виразно читає напам’ять вірш Я. Полонского “По горах…”.

Відкрийте підручник літератури ( автор-укладач В. П. Напівхіна. – М., 2005, с. 303), знайдіть у тексті стежки. Хто швидше?

А тепер поясните зміст використання деяких тропів у тексті. Поставте собі оцінку за тренування

VI. Вправи творчого характеру (на продуктивному рівні)

На кожному ряді 2 групи по 4 або 5 чоловік

Розподілите в групі ролі: організатор, секретар, генератор ідей, скептик

Кілька людей не завжди хочуть працювати в групі. Вони одержать індивідуальні завдання-картки з текстами віршів і планом аналізу тексту

1. Першої, третьої, п’ята групи. Гра “Змагання з поетом”. Діти одержують картки з віршем Фета (із пропусками).

Уведіть у вірш свої епітети

2. Другої, четвертої, шоста групи. Гра “Я – письменник!” Діти одержують прозаїчний текст на картках “Зимовий день” (із пропусками).

Уведіть у текст різні стежки

3. Якщо вистачить часу, то групи обмінюються завданнями

4. Звіт груп

Групи читають свої варіанти вірша. Учитель читає вірш Фета. Пропонує зрівняти

Групи читають свої варіанти тексту “Зимовий день”.

- Який сподобався? Чому? Поставте собі оцінку за роботу вгруппе.

VII. Підведення підсумків

Виправте помилки вопределениях.

Порівняння – це коли одне рівняється сдругим.

Епітет – це коли гарна ознака предмета точно названий

Метафора – це порівняння

VIII. Рефлексія

Самоаналіз діяльності учня на уроці:

Поставте собі підсумкову оцінку й обґрунтуйте її. Запишіть кількість жетонів. Аркуш обліку здати вчителеві

IX. Домашнє завдання (на вибір)

1. Твір у художньому стилі “Незабаром Новий рік”.

2. Аналіз вірша Тютчева “Листи”.

Збережи - » Секрети художнього слова. Урок в 6 класі . З'явився готовий твір.

Секрети художнього слова. Урок в 6 класі

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.