РЕЧЕННЯ Зі Звертаннями, Вставними словами, словосполученнями, Реченнями

1. Укажіть правильні твердження.

А Звертання — слово, що називає того, до кого звертаються

З мовленням.

Б Поширені звертання складаються з двох слів.

В Вставними називаються слова або сполучення слів, словосполучення, речення, що виражають ставлення мовця до висловлюваного ним повідомлення.

Г Звертання і вставні слова є членами речення.

2. У яких реченнях не вжито вставних слів?

А Мабуть, у всьому Києві ніде немає кращого місця, аніж це,

Де виріс наш будинок (За Б. Житковим).

Б Мільйонери, як відомо, бувають різні (За М. Слабошпиць-ким).

В Мені осіння ніч короткою здається (Леся Українка).

Г Ягня, здається, веселилось… (Т. Шевченко).

3. Укажіть речення, де неправильно вжито розділові знаки.

А На моє щастя серед тих речей траплялися й старо

винні рушники, на яких миготіла червона калина з тем

ними листками, красувався буйним пломенем хміль
(За І.

Цюпою
).

Б На щастя, краса не щезла з лиця нашої планети (За Г.

Тарасенко). В Мабуть, тому, що душа наша приростає до рідної землі, до

Рідного її куточка (За Г. Тарасенко). Г Та це не допомогло вгамувати скорботу, і нарешті хлопець

Кинувся у воду, немов в обійми сестрички (З календаря).

4. Укажіть речення, у яких наявні пунктуаційні помилки.

А Стара підсліпуватими очима розглядала своє давнє шитво

І, мабуть нічого не бачила окрім плямистого мережива (За І. Цюпою). Б Мабуть, уже не чекав ніякої неприємної несподіванки (За М. Слабошпицьким).


В Читачу, чи не буває тобі нудно часом? Тоді розгорни сторінки поеми життя і пошукай той розділ, де змальована людина, схожа на тебе… (За І. Вільде).

Г Вітчизно наша! Яка ж ти мальовнича, яка різнобарвна і яка привітна… (За Ю. Збанацьким).

5. Укажіть речення з поширеним звертанням.

А Прощай, колиско, прощай, тепле гніздечко, прощай, школо

Наша, прощайте, дні незабутні, неповторні (За Ю. Збанаць-ким).

Б Народе мій, до тебе я ще верну… (В. Стус).

В Дай мені крила, Україно! (М. Сингаївський).

Г Перший, починай!

6. Укажіть речення, у якому наявні вставні слова, що виражають

почуття.

А Отже, живемо ми в цьому будинку, в цій квартирі, і в нас

На балконі завжди хтось живе (За Б. Житковим).

Б На щастя, краса не щезла з лиця нашої планети (За Г. Тарасенко).

В Мабуть, тому, що душа наша приростає до рідної землі, до рідного її куточка (За Г. Тарасенко).

Г Учорашні школярі невміло прощаються, можливо, хтось комусь тисне руку і востаннє розходяться, можливо, розходяться на все життя (За Ю. Збанацьким).

7. Укажіть рядок із групою вставних слів одного розряду. А На радість, на щастя, можливо, треба думати. Б Звичайно, певна річ, правда, шкода. В Будь ласка, вибачте, добридень. Г Словом, однак, крім того, по-перше.

8. Яке слово не є вставним? А Пам’ятаю. Б Навіть. В Наприклад. Г Гадаю.

9. Укажіть речення тільки з непоширеним звертанням. А Де ти, Лесю? (За І. Драчем). Б Совісте наша! (За І. Драчем).

В Фантазіє, богиня легкокрила! (Леся Українка). Г Мово рідна! Ти ж як море! (С. Плачинда).


10. Укажіть групу вставних слів Дійсно, справді, безперечно.

А Припущення, невпевненість.

Б Упевненість.

В Почуття.

Г Ввічливість, привернення уваги.

11. Напишіть невеликий роздум на одну з запропонованих тем, ви

користовуючи поширені та непоширені звертання, вставні слова

(словосполучення, речення) різних видів (види підпишіть над ви

користаними вставними конструкціями). Теми для міні-творів:

• Ті держави здатні стати великими, у яких великі малі люди (О. Довженко).

Історія проситься в сни нащадків (Л. Костенко).

• Людство не може зупинитися. Воно взяло надто великий розгін, рух для нього — це найвищий закон життя (П. Загре-бельний).

Збережи - » РЕЧЕННЯ Зі Звертаннями, Вставними словами, словосполученнями, Реченнями . З'явився готовий твір.

РЕЧЕННЯ Зі Звертаннями, Вставними словами, словосполученнями, Реченнями

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.