Психологічні втрати

2,4 В 0,8 1,8 1,0 2,0 1,2 2,2 1,3 2,3 1,4 2,4 У відкритих щілинах Н 0,6 1,7 1,0 2,0 2,2 2,2 1,5 2,5 2,0 3,0 В 0,6 2,9 1,2 2,7 1,5 3,0 2,0 3,5 2,7 4,2 У прикритих щілинах Н 0,5 1,5 0,8 1,8 1,0 2,0 1,2 2,2 1,5 2,5 В 0,5 1,5 0,8 1,8 1,0 2,0 1,1 2,1 1,4 2,4 У бліндажах Н 0,2 2,3 0,5 2,5 0,6 2,6 0,6 2,6 1,0 3,0 В 0,2 1,2 0,4 1,8 0,5 1,5 0,6 1,8 0,8 1,8 У притулках легкого типу Н 0,2 2,2 0,4 2,4 0,5 2,5 0,7 2,7 0,8 2,8 В 0,1 1,1 0,3 1,3 0,4 1,4 0,5 1,5 0,6 1,6

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПРОГНОЗОВАНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ВТРАТ

Психологічні втрати - це втрати особового складу, пов’язані із втратою боєздатності (повної або часткової) внаслідок психічної травми (розладу), викликаної психотравмирующими факторами бойової обстановки

Психічна травма - це порушення психічної діяльності по об’єктивному відбиттю дійсності під впливом факторів зовнішнього середовища (часткова втрата зору, пам’яті, слуху; неадекватне сприйняття й реакція; емоційний шок і т.п.).

Санітарні психологічні втрати - характеризуються втратою боєздатності, для відновлення якої потрібна госпіталізація й лікування

Тимчасові психологічні втрати - характеризуються короткочасної (від декількох мінут до однієї доби) втратою боєздатності, відновлення якої досягається наданням психологічної допомоги й проведенням заходів реабілітації безпосередньо в бойовій обстановці

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПСИХОЛОГІЧНІ ВТРАТИ.

Методика оцінки психологічних втрат здійснюється на основі ступеня впливу наступних факторів:

  1. Вплив бойової обстановки:
  • вид;
  • характер;
  • інтенсивність,
  • динаміка бойових дій;
  • положення воюючих сторін;
  • наявність радіоактивного й хімічного зараження й др.
  1. Умови місцевості й погодні умови:
  • рельєф і характер місцевості;
  • кількість опадів, температура;
  • пора року й доби й т.п.
  1. Вплив супротивника:
  • вогнева міць;
  • успішність бойових дій;
  • втрати в живій силі й техніку;
  • навченість;
  • бойовий досвід;
  • адаптированность;
  • фізична й психологічна утома;
  • морально-психологічний стан і боєздатність особового складу;
  • керованість;
  • ступінь довіри до командування;
  • ступінь психологічного впливу;
  • захищеність і др.
  1. Стан своїх військ:
  • вогнева міць;
  • успішність бойових дій;
  • втрати в живій силі й техніку;
  • фізична й психологічна утома;
  • морально-психологічний клімат у військових колективах;
  • морально-психологічні стан і боєздатність особового складу;
  • керованість;
  • ступінь довіри до командування;
  • ступінь схильності інформаційно-психологічному впливу супротивника;
  • захищеність і др.

Оцінка впливу кожного фактора:

1 бал – вплив незначно

2 бали – вплив середнє

3 бали – вплив значне

Таблиця оцінки факторів, що визначають психологічні втрати:

пп

Ф а к т о р и Шкала оцінки
1. Вплив бойової обстановки 1 3 5
2. Умови місцевості й погоди 1 3 5
3. Вплив супротивника 1 3 5
4. Стан своїх військ 1 3 5
Сума балів

Розрахунок психологічних втрат:

а). при веденні дій із застосуванням звичайних засобів :

Pages: 1 2 3

Збережи - » Психологічні втрати . З'явився готовий твір.

Психологічні втрати

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.
Психологічні втрати
Санітарні Тимчасові
Сума балів 0-6 7-14 15-20 0-6 7-14 15-19 20
Психологічні втрати (в %) 10-13 14-17