ПРОВІДНА РОЛЬ ЖИВОЇ РЕЧОВИНИ В ПЕРЕТВОРЕННІ БІОСФЕРИ

Біосферою називається оболонка Землі склад, структура й обмін енергії якої визначає діяльність живих організмів. Термін «біосфера» увів в 1875 році езюс , що розумів її як тонку плівку життя на земній поверхні. Цілісне вчення про біосферу розробив В.И. Вернадський. Біосфера розташована в просторі від верхніх шарів атмосфери (20- 25 км .) до 2-2- 3 км . н иже рівня суши й 1-1- 2 км . нижче дна океану. Вернадський виділив у біосфері кілька типів речовин, у тому числі: жива речовина, тобто сукупна речовина всіх живих організмів, біогенна речовина, створювана й переробля_ живими організмами (нафта, вугілля, вапняк), кісткове речовина, що утвориться в процесах, де живі організми не беруть участь; і биокостное речовина, що створюється одночасно живими організмами й неорганічними процесами (ґрунт).

Головну роль у теорії біосфери Вернадського грає подання про живу речовину. Становлячи незначну частину маси планети й навіть маси всієї біосфери, воно є наймогутнішим геохімічним і енергетичним фактором. Границі біосфери обумовлені можливостями життя. Верхня границя обумовлена згубною дією ультрафіолету, нижня – температурою земних надр. Основна маса організмів зосереджена в середині, головним чином на границі трьох середовищ – атмосфери, літосфери й гідросфери. Завдяки діяльності живої речовини змінився склад атмосфери, зокрема, у результаті процесу фотосинтезу в ній з’явився в значних кількостях кисень (газова функція живої речовини).

Здатність живої речовини активно поглинати із зовнішнього середовища й накопичувати певні елементи приводить до утворення скупчень вуглецю, кальцію, кремнію, які інакше б рівномірно розсіялися по поверхні Землі (концентраційна функція). Окислювально-відновна функція живої речовини полягає в його здатності здійснювати окисні й відбудовні хімічні реакції, майже неможливі в неживій природі. Завдяки живій речовині, у біосфері постійно здійснюється круговорот енергії й багатьох хімічних елементів

Збережи - » ПРОВІДНА РОЛЬ ЖИВОЇ РЕЧОВИНИ В ПЕРЕТВОРЕННІ БІОСФЕРИ . З'явився готовий твір.

ПРОВІДНА РОЛЬ ЖИВОЇ РЕЧОВИНИ В ПЕРЕТВОРЕННІ БІОСФЕРИ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.