Прокуратура Російської Федерації

Протест на постанову судді в справі про адміністративне правопорушення може винести прокурор району (міста), міжрайонний і прирівняний до них прокурор, вищестоящий прокурор або його заступник

Генеральним прокурором може бути внесене на розгляд Пленуму Верховного Суду РБ або Пленуму Вищого Господарського Суду РБ подання про дачу ними судам у межах своєї компетенції роз’яснень із питань застосування законів при розгляді питання.

Останньою галуззю прокурорського нагляду є нагляд за виконанням законів у місцях змісту ув’язнених, попереднього висновку, при виконанні покарання й інших мір примусового характеру, призначуваних судом.

Предметом цієї галузі нагляду в Законі про прокуратуру називається законність у місцях змісту ув’язнених, попереднього висновку, виправно-трудових і інших установах, які виконують покарання й інші міри примусового характеру, призначувані судом, дотримання встановленого законодавством порядку й умов змісту або відбування покарання особами у вищевказаних установах, їхніх прав і виконання ними своїх обов’язків, а також законність виконання покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

При здійсненні нагляду в цій галузі, прокурор може в будь-який час відвідати зазначені місця, ознайомитися з документами, на підставі яких особи піддані покаранню, своєю постановою звільнити ті, хто незаконно втримується в місцях позбавлення волі або в інших подібних установах. Також він перевіряє відповідність законодавству відомчих актів вищевказаних установ, опротестовує їх якщо буде потреба й стежить за дотриманням прав осіб, підданих затримці, адміністративному арешту, попередньому узяттю під варту, засуджених до позбавлення волі й осіб, підданих іншим мірам покарання або мірам примусового характеру.

Pages: 1 2 3 4 5

Збережи - » Прокуратура Російської Федерації . З'явився готовий твір.

Прокуратура Російської Федерації

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.