Прокуратура Російської Федерації

Такі слова як законність і правопорядок ми останнім часом часто чуємо по радіо й телебаченню, тому що як основа нормального життя суспільства і його членів законність є найважливішим складеним елементом правової держави. Дотримання законів кожним з нас є проявом зрілості суспільства, ознакою його стабільності й, як наслідок, благополуччя й процвітання.

Одне з найважливіших місць у системі правоохоронних органів займає прокуратура. Як орган вищого нагляду за точним і однаковим виконанням законів прокуратура направляє свою діяльність на всіляке зміцнення законності й правопорядку, охорону прав і законних інтересів громадян, на виховання посадових осіб і громадян у дусі сумлінного виконання своїх конституційних обов’язків і т.п. У першу чергу прокуратура здійснює загальний нагляд за виконанням законів органами державного керування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами й громадянами.

Адвокатурами називають добровільне професійне об’єднання громадян, що здійснює у встановленому законом порядку захист на попередньому наслідку, дізнанні, у суді по кримінальних справах, крім того, що здійснює представництво інтересів позивачів і відповідачів по цивільних справах. Адвокатури є суспільною самоврядною організацією, покликаної на основі закону робити населенню й організаціям юридичну допомогу шляхом консультування по правових питаннях, складання різного роду документів і ділових паперів. Адвокатури виконує правоохоронні функції, однак, вона не є правоохоронним органом, тому що в адвоката немає повноважень по примусі за дотриманням чиїх-або прав, він діє на принципово іншій основі: у карному процесі він – захисник, тобто захищає, а в цивільному судочинстві він – представник, тобто представляє інтереси тої або іншої сторони. У своїх клопотаннях вони звертають увагу на грубі порушення законності, допущені співробітниками міліції або слідчими, адвокати сприяють не тільки усуненню помилок по конкретній справі, але й поліпшенню стилю роботи правоохоронних органів. Адвокатською діяльністю є юридична допомога, надавана на професійній основі фізичним і юридичним особам шляхом правового консультування, організації захисту або представництва інтересів у конституційному, цивільному, арбітражному, адміністративному й карному судочинстві, надання інших видів юридичної допомоги відповідно до законодавства Російської Федерації.

Прокуратура Російської Федерації.

Предмет прокурорського нагляду

Нагляд за однаковим і точним виконанням законів є єдиним призначенням органів прокуратури. Прокуратура є тим єдиним державним органом у країні, що виконує ці функції.

Чому так важливо створити режим законності в державі? Відповідь один: тільки при строгій дисципліні й самодисципліні, високій відповідальності за доручену справу, при неухильному дотриманні приписань закону можна створити внутрішньо сильна, монолітна держава, що здатна відстояти свою незалежність і забезпечити права й законні інтереси своїх громадян, їхній добробут.

Для того щоб прокурорський нагляд за точним і однаковим виконанням законів здійснювався в повному обсязі, необхідно дати правильне визначення поняття законності як соціального явища.

Окремі правознавці зводять поняття законності лише до законів і підзаконних актів, не з огляду на того, що це лише один з елементів, що становлять зміст законності.

До чого це приводить на практиці? Коли треба підсилити боротьбу з яким-небудь порушенням закону, відразу ж стає питання про зміну чинного закону або про внесення в нього доповнень. Закон “удосконалюється”, а положення з його дотриманням не змінюється.

Якщо закони не будуть проводитися в життя, а залишатися тільки на папері, воля законодавця залишиться тільки добрим побажанням і не більше того. Тому виконання закону, тобто дія органів виконавчої влади, є неодмінною умовою дотримання законів.

Кожна держава створює систему гарантій, що забезпечують виконання законів. Однієї з них, причому найбільш істотної, є прокурорський нагляд за точним і однаковим виконанням законів. Це також є складеним елементом поняття законності.

Нарешті, держава встановлює різного роду відповідальність за допущене порушення закону залежно від ступеня небезпеки порушення. Відповідальність може бути карної, адміністративн, матеріальної або дисциплінарної, але вона повинна неминуче наступити. Відомо, що безкарність веде до здійснення ще більш небезпечних порушень закону.

Таким чином, зміст поняття законності утвориться з наступних елементів А) закони й підзаконні акти Б) виконання законів і підзаконних актів, тобто проведення їх у життя В) нагляд за точним і однаковим виконанням законів Г) відповідальність за допущене порушення закону.
Тому, коли мова йде про зміцнення законності, держава, його органи влади й керування повинні розробити міри в напрямках удосконалювання законодавства, посилення діяльності органів виконавчої влади, активізації прокурорського нагляду, посиленні відповідальності за допущене порушення закону. Тільки комплексний підхід до рішення цих проблем дозволить успішно створити режим законності в державі.

Право й законність необхідно розглядати як потужний соціальний регулятор, що забезпечує рішення складних політичних, економічних, соціальних, національних і культурних проблем. Законність у нашій державі-це організуючий і дисциплінуючий фактор, що вимагає строгого дотримання державної й трудової дисципліни, чіткого виконання кожним своїх обов’язків, що сприяє росту активності громадян і в той же час утримує їх від беззаконня й сваволі.

Турбота держави, його законодавчих і виконавчих органів по зміцненню законності проявляється в наступному:

в удосконалюванні чинного законодавства й розширенні сфери правового регулювання відповідно до рівня розвитку правової держави.

в удосконалюванні гарантій законності, як загальнодержавних, так і правових.

у вживанні заходів по вдосконалюванню діяльності органів суду, прокуратури, внутрішніх справ і інших правоохоронних органів.

у мобілізації широкої громадськості на боротьбу зі злочинністю й іншими правопорушеннями, на подолання інших негативних явищ.

Все це разом узяте повинне сприяти процесу формування правової держави, забезпечення верховенства закону. Жоден державний орган, колектив або громадська організація, жодне посадова особа або громадянин, яке б положення в суспільстві вони не займали, не звільняється від обов’язку підкорятися закону.

Pages: 1 2 3 4 5

Збережи - » Прокуратура Російської Федерації . З'явився готовий твір.

Прокуратура Російської Федерації

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.