Припинення повноважень Президента РФ

У випадку заміщення Президента при його хворобі Голова Уряду повинен займатися лише поточними справами, вирішувати самі невідкладні питання, а все інше, що вимагає прийняття нормативних актів залишати до видужання Президента. Але Президент вправі прийняти далі принципове рішення по кожному документі, що з’явився в даний період

При припиненні повноважень Президента на період до обрання нового Президента теж доцільно Голові Уряду вирішувати тільки невідкладні поточні питання, не займаючись нормотворчеством. За цей час можуть виникнути обставини, що вимагають від Голови Уряди різних, у тому числі й радикальних, дій у рамках повноважень Президента. Однак при нормальному розвитку подій він цілком може втриматися від яких-небудь кроків, які змусять вибраного пізніше Президента починати з переоцінки дій особи, що били виконуючим обов’язки Президента

Список літератури:

Окуньков Л. А. «Президент Російської Федерації. Конституція й політична практика», 1996.

Скуратов Ю. «Парламент і Президент у Конституції РФ”, 1994

Котенков А. А. «Президент – Парламент: становлення взаємин у законодавчому процесі», 1998

Авакьян С. А. «Президент Російської Федерації: еволюція конституційно-правового статусу» , 1998

Марченко М. Н. «Правовий^-правовий-політико-правовий статус інституту президента», 1992

Радченко В. М. «Президент Російської Федерації в системі поділу влади», 1995

Послання Президента Російської Федерації Федеральним Зборам «Про дієвість державної влади в Росії». М., 1995. С. 92 -93.

Збори актів Президента РФ і Уряду РФ. 1994. № 15. Ст. 1173.

Pages: 1 2 3

Збережи - » Припинення повноважень Президента РФ . З'явився готовий твір.

Припинення повноважень Президента РФ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.