Припинення повноважень Президента РФ

Як можна бачити по змісту Указу від 19 вересня 1996 р., Президент виходив з того, що він сам ухвалює рішення щодо настанні моменту тимчасового виконання обов’язків по ч. 3 ст. 92. Адже Голова здійснює тимчасове виконання обов’язків « у період, обумовлений відповідно до окремих указів Президента », а закінчується виконання обов’язків з моменту підписання Президентом « указу про припинення тимчасового виконання обов’язків ».

Практика це підтвердила. Відповідно до Указу від 5 листопада 1996 р. « Про покладання на Голову Уряду Російської Федерації Черномирдіна В. С. тимчасового виконання обов’язків Президента Російської Федерації » відповідно до Указу від 9 вересня 1996 р. Прем’єр-міністр приступився до тимчасового виконання обов’язків Президента з 7 годин 00 мінут 5 листопада 1996 р. Придя в себе після операції, тобто будучи притомним, але залишаючись фізично досить ослабленою людиною, Президент проте відразу прийняв на себе президентські функції. 6 листопада 1996 р. був видано Указ « Про припинення тимчасового виконання Головою Уряду Російської Федерації обов’язків Президента Російської Федерації », яким постановлялось, що виконання припиняється з 6 годин 00 мінут 6 листопада 1996 р.

Причому характерно те, що останнім Указом були визнані утратившими силу Укази й від 5 листопада, і від 19 вересня 1996 р. Тим самим підкреслювалося, що мова йде про разові документи, ніякої загальної нормативної бази для рішення даного питання не створюється, а якщо в майбутньому щось подібне повториться, то будуть потрібні нові укази Президента

Отже, логіка актів і дій Президента в період проведення йому операції на серце в листопаді 1996 р. підтверджує, що, на його думку, лише йому належить право визначати, у стані чи він знову займатися державними справами

Безумовно, було б важко не визнати за Президентом цього права. І, звичайно, заміщаючи Президента, Голова Уряду опирається на Конституцію й на відповідний указ Президента. Відліку 3-місячні строки, передбаченого ч. 2 ст. 92, у цьому випадку не виробляється

Однак, здається, треба враховувати й таке: ситуація зі здоров’ям змінилася до гіршого, і Президент не в змозі підписати указ про припинення тимчасового виконання його обов’язків Головою Уряду. Тоді не можна виключити виникнення необхідності в тім самому висновку медичної комісії, про яке говорилося раніше. Отже, перехід з однієї ситуації зі станом здоров’я в іншу залежить від фактичних обставин. І в сформованих обставинах піде мовлення вже про дострокове припинення виконання повноважень Президента в силу стійкої нездатності їх здійснювати по стані здоров’я ( ч.2 ст. 92 Конституції ).

Відмова від посади. При введенні поста Президента РСФСР в 1991 р. у Конституції передбачалася можливість його відмови від посади у випадку порушення їм Конституції РСФСР, законів РСФСР і принесеної присяги. Діюча Конституція РФ установила такі підстави для постановки питання про відмову, при яких воно практично неможливо. Президент РФ, згідно ст. 93 Конституції, може бути усунутий від посади Радою Федерації (СФ) тільки на підставі висунутого Державною Думою (ГД) обвинувачення в державній зраді або здійсненні іншого тяжкого злочину

Хоча такі норми навіяні досвідом конституційного регулювання деяких закордонних країн, важко собі уявити, щоб Президентом Росії була вибрана людина, здатний зробити настільки тяжкі діяння. Крім того, формулювання ст. 93 у певному змісті викликають подив – виходить, що особа, що займає пост Президента РФ і зробило діяння, що хоча й не підпадає під ознаки тяжкого злочину , але все-таки є карним злочином , не може бути усунуте від посади. Те, що карний злочинець вправі залишатися на пості Президента РФ, Конституція не виключає. Звичайно, напевно передбачається, що його все-таки змусять подати у відставку. І все-таки, що робити, якщо такого не відбудеться? Очевидно, при прийдешніх конституційних реформах у Росії прийде вирішити більш чітко й питання про підстави відмови Президента від посади

Процедура при відмові по Конституції й регламентам Державної Думи й Ради Федерації полягає в наступному. Речення про висування обвинувачення проти Президента може бути внесене з ініціативи не менш однієї третини депутатів ГД. Дума утворить спеціальну комісію й одержує її висновок по суті питання. Відповідно до регламенту ГД, обговорення речення депутатів проводиться на засіданні ГД, на якому виступають уповноважений від групи депутатів, що висунули обвинувачення, представник спеціальної комісії, обов’язково заслухується висновок Верховного Суду РФ про наявність у діях Президента ознак злочину, виступають депутати, експерти; представники Президента й Уряду в ГД можуть одержати слово позачергово. ГД ухвалює рішення щодо висуванні обвинувачення проти Президента двома третинами від загального числа депутатів палати

Рішення ГД передається в Раду Федерації, що зобов’язана одержати висновок Конституційного Суду РФ про дотримання встановленого порядку висування обвинувачення. За Регламентом Ради Федерації, на його засіданні розгляд питання починається з повідомлення Голови ГД про підстави висування обвинувачення проти Президента, потім слово надається Голові КС і Голові Верховного Суду РФ для оголошення висновку цих органів, потім заслухується висновок Комітету СФ по конституційному законодавству й судово-правовим питанням. На засідання СФ запрошується Президент, йому або його представникові може бути надане слово за їхнім бажанням. Рішення СФ про відмову Президента від посади приймається двома третинами голосів від загального числа членів даної палати. Причому це рішення повинне бути прийняте не пізніше чим в 3-місячний строк після висування ГД обвинувачення проти Президента ( ч. 3 ст. 93 Конституції ); якщо в зазначений строк рішення СФ не буде прийнято, обвинувачення проти Президента вважається відхиленим

З оголошенням рішення Ради Федерації про відмову від посади Президента починається виконання обов’язків Президента Головою Уряду РФ. Здається, при цьому не буде зайвим і заява Голови Уряду про те, що він приступився до виконання обов’язків. Завершуючи розгляд даного блоку проблем, оборотна увага на деякі цікаві обставини, які вимагають певного тлумачення. У цьому випадку із припиненням виконання повноважень особа втрачає статус Президента, тобто воно більше не має президентської недоторканності, не вправі також думати, що зберігає якісь початки особливого положення до вступу на посаду нового Президента

Інша справа тимчасове виконання обов’язків Президента Головою Уряду згідно. Адже тут мова йде не про дострокове припинення виконання повноважень, а тільки про короткострокове заміщення Президента. Інший момент пов’язаний з початковими словами: «Президент Російської Федерації припиняє виконання повноважень достроково…». У них явно переглядає двозначність. Виходить, що у всіх трьох випадках (відставка, хвороба, відмова) Президент сам припиняє свої повноваження

Очевидно, що беззастережно це його рішення лише у випадку його відставки. При припиненні виконання повноважень по стані здоров’я, про що говорилося раніше, ініціатива може виходити як від Президента, так і з боку. А вуж при відмові від посади й ініціатива постановки питання, і рішення виходять із боку. Це досить істотний фактор, при його різному трактуванні можливі несподівані повороти

Бідує також у роз’ясненні положення, що приводилося, у Конституції про те, на які випадки поширюється тимчасове виконання обов’язків Президента Головою Уряду РФ і що вправі робити останній тепер. Як уже можна було бачити – до Голови Уряду обов’язку Президента переходять у всіх випадках дострокового припинення виконання повноважень Президентом (відставка, стан здоров’я, відмова від посади) і при заміщенні Президента. Голова Уряду на час виконання обов’язків не має права лише розпускати Державну Думу, призначати референдум і вносити речення про виправлення й перегляд Конституції. Однак це незначна частина можливостей Президента. Не вніс ясності в дане питання, а, навпаки, його ускладнив згадуваний Указ від 19 вересня 1996 р. « Про тимчасове виконання обов’язків Президента Російської Федерації »; адже в акті сказано, що тимчасове виконання обов’язків здійснюється Головою Уряду «у повному обсязі». Виходить, він вправі, наприклад, затвердити нову військову доктрину РФ, змінити склад Уряду й т.д. Незрозуміло також, які акти буде приймати Голова Уряду в зазначений період, оскільки укази й розпорядження виконуючого обов’язки Президента нашим законодавством не передбачені

Pages: 1 2 3

Збережи - » Припинення повноважень Президента РФ . З'явився готовий твір.

Припинення повноважень Президента РФ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.