Права й обов’язки суспільних об’єднань

Законом про суспільні об’єднання передбачено, що діяльність окремих видів суспільних об’єднань може бути врегульована в спеціальних законах. Першим серед них став Федеральний закон від 11 серпня 1995 р. «Про добродійну діяльність і благодійні організації». Відповідно до цього Закону, благодійна організація повинна відповідати всім основним ознакам суспільного об’єднання, певним Законом про суспільні об’єднання. Створена для здійснення соціально-пріоритетних цілей, некомерційна благодійна організація повинна мати найважливішу властивість: її діяльність повинна носити безкорисливий характер – безоплатний або на пільгових умовах. Пільгові умови означають надання добродійникам тих або інших пільг і переваг (насамперед, матеріального характеру), що стимулюють цей різновид соціально-пріоритетної діяльності. Однак державні гарантії – надання податкових і майнових пільг – поширюється лише на благодійні організації, але не на юридичних і фізичних осіб, що є спонсорами благодійних організацій (див. ст. 18 Закону про благодійні організації).

Благодійні організації, як і всі інші суспільні об’єднання, не вправі перерозподіляти кошти, отримані в результаті підприємницької діяльності, між своїми членами або учасниками. У відповідності зі статтею Закону про добродійну діяльність, благодійна організація не вправі використовувати більше 20% фінансових засобів, що витрачаються за фінансовий рік, на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу. Тим самим подібна форма протиправного перерозподілу коштів неможлива серед членів або учасників благодійних організацій

Підстави виникнення й припинення адміністративно-правових відносин, суб’єктів яких є благодійні організації, багато в чому такі ж, як і в некомерційних організацій і профспілок. У Законі про добродійну діяльність, як і в Законі про некомерційні організації, не зазначений орган державної реєстрації благодійних організацій. Ця процедура повинна здійснюватися «у порядку, установленому федеральними законами».

Адміністративно-правові відносини виникають у процесі подання благодійним організаціям органами виконавчої влади різних пільг і переваг, наприклад передача у власність державного майна

У Законі про благодійну організацію більш детально врегульовані форми контролю: орган влади, що здійснює реєстрацію благодійної організації, вправі контролювати її фінансово-господарську діяльність «по використанню майна й витраті засобів».

Це означає, що підконтрольно може бути вся інформація, що підтверджує зобов’язально-правові відносини організації з будь-якими юридичними й фізичними особами. Крім активних форм контролю, здійснюваних посадовими особами органа, що реєструє, безпосередньо на місці, передбачені й пасивні форми: благодійна організація, представляючи що реєструє або податковому органу річний звіт про свою діяльність, ініціює й виникнення адміністративно-правових відносин

Крім контролю органа, що реєструє, за фінансово-господарською діяльністю благодійних організацій важливе місце приділяється контролю податкових органів, які контролюють джерела доходів організацій, розміри одержуваних ними засобів і сплату податків. У цьому випадку контрольна діяльність що реєструють і податкових органів багато в чому ідентична: її об’єктом є все та ж інформація про суспільно-правові відносини благодійних організацій. Очевидно, що всі види фінансового контролю повинна здійснюватися податковими органами

Таким чином, очевидні розходження в правовій регламентації діяльності суспільних об’єднань у базовому Законі про суспільні об’єднання й у прийняті пізніше законах про окремі види суспільних об’єднань. Статус окремих видів юридичних осіб, наприклад, виробничих кооперативів, досить нагадує правове положення суспільних об’єднань. Однак дана форма спільної діяльності громадян переслідує основною метою витяг прибутку, що зовсім неприйнятно для статусу некомерційних об’єднань

Звичайно, можуть приймати спеціальні закони про окремі види об’єднань, але їхня відповідність приписанням базового Закону про суспільні об’єднання обов’язково. Однак фактично цей принцип не завжди дотримується

Pages: 1 2

Збережи - » Права й обов’язки суспільних об’єднань . З'явився готовий твір.

Права й обов’язки суспільних об’єднань

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.