ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ МОВЛЕННЯ НА ПИСЬМІ. ФОНЕТИЧНА ТРАНСКРИПЦІЯ

Фонетичний запис, що передає на письмі точну вимову звуків зі змінами, яких вони зазнають

Основні правила транскрипції

1. Текст, речення або слово, що транскрибуються, беруться у квадратні дужки: [мова / жиет':а духовного основа].

2. Усі слова пишуться окремо й обов’язково з наголосом, якщо в слові є два і більше склади.

3. Не вживаються великі літери й розділові знаки. Апостроф теж не фіксується.

4. Не використовуються літери абетки я, ю, є, ї, щ, ь. Нотовані букви, що передають два звуки,

5. Застосовуються такі діакритичні (розрізнювальні) знаки:

[а] скісна рисочка над голосним позначає словесний наголос

[С] скісна рисочка справа біля приголосного позначає його м’якість: [бс'ін'], [рад'іс'т'], [украйін'с кий]

[б'] знак (апостроф) передає пом’якшеність (напівм’якість) приголосного: [зб'ір], [б'урб], [оп'івноч'і]

[н:] двокрапка з правого боку букви позначає довготу звука при його подовженні [знан':а], [т'ін':у] та подвоєння приголосних при їх збігу: [ваша], [шчодён:б]

[дж], [дз] для позначення злитих звуків (африкатів) використовують дві літери, що з’єднані вгорі дужкою: [джм'іл'], [ґедз]

[є"], М, и для позначення нечіткого голосного звука вгорі справа ставиться маленька літерка, що вказує на звук, до якого наближається основний у слабкій (ненаголошеній) позиції: [ве"сёлка], [жиет':а], [розумний]

[/] одна скісна риска позначає коротку паузу (на місці розділових знаків у реченні)

[//] дві скісні риски показують тривалу паузу, зокрема на межі речень

Зверніть увагу! Буквосполучення – ться і – шся в дієслівних формах із суфіксом (постфіксом) – ся вимовляють і транскрибують так: -ться – [ц':а]: учиться [учиец':а] – третя особа однини дійсного способу, учіться [уч'іц':а] – друга особа множини наказового способу; – шся – [с':а]: учишся [учиес':а] – друга особа однини дійсного способу.

Ця особливість вимови на письмі орфографічно не позначається.

Порада. Зберігайте всі випуски журналу, особливо їх теоретичні частини, – у сукупності вони складуть посібник, за яким Ви ще раз зможете повторити засвоєний матеріал безпосередньо перед проходженням ЗНО-2012.

Збережи - » ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ МОВЛЕННЯ НА ПИСЬМІ. ФОНЕТИЧНА ТРАНСКРИПЦІЯ . З'явився готовий твір.

ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ МОВЛЕННЯ НА ПИСЬМІ. ФОНЕТИЧНА ТРАНСКРИПЦІЯ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.