Положення про проходження військової служби військовослужбовцями за контрактом

У період проходження військової служби прапорщики можуть переміщатися по службі з однієї посади на іншу. Зокрема, вони можуть призначатися на посаді прапорщиків і офіцерів

По досягненні граничного віку (45 років) прапорщики підлягають звільненню в запас. Звільнення прапорщиків може бути також зроблено:

 • по вислузі встановленого терміну служби по зобов’язанню, якщо прапорщик не виявляє бажання продовжувати службу;
 • через неможливість використання у зв’язку із проведенням організаційних заходів;
 • через хворобу – покликаних військово-лікарською комісією негідним до військової служби в мирний час або покликаних негідними до військової служби з виключенням з військового обліку;
 • по обмеженому стані здоров’я при неможливості використання у виді відсутності відповідних вакантних посад;
 • по службовій невідповідності в атестаційному порядку;
 • за провини, що дискредитують високе звання військовослужбовця;
 • у зв’язку з осудом судом за доконані злочини

Звільнення прапорщиків і мічманів з дійсної військової служби виробляється наказами командуючих арміями, флотиліями, військами військових округів їм рівних і вище.

Прапорщики, що прослужили бездоганно в Збройних Силах Росії 20 років і більше, і заслуги, що мають, перед Батьківщиною – незалежно від вислуги років, при звільненні зберігають право носіння військової форми одягу, якщо про це зазначено в наказі про звільнення.

Крім прапорщиків, в Армії Росії значну питому вагу становлять військовослужбовці, що проходять службу за контрактом на посадах рядового й сержантського складу. Порядок проходження дійсної надстрокової служби, в основному аналогічний порядку, установленому для прапорщиків. Однак, на відміну від служби прапорщиків, на службу за контрактом приймаються солдати, сержанти й старшини, отслужившие службу по заклику, а також складаються в запасі у віці не старше 35 років і имеющие утворення не нижче 9 класів.

Призначення військовослужбовців, що проходять службу за контрактом, на посади й переміщення по службі виробляється з обліком їхньої службової кваліфікації, досвіду роботи наказами командирів і начальників, яким надане право прийому на службу по контракті

Прапорщики й військовослужбовці, що проходять службу за контрактом, можуть переміщатися з однієї військової частини в іншу. Але слід зазначити, що зміна дислокації військової частини не може служити підставою для переміщення або дострокового звільнення з дійсної військової служби

Звільнення військовослужбовців, що проходять службу за контрактом, з військової служби в запас виробляється по досягненні граничного віку (50 років) і з інших причин, установленим як і для прапорщиків

Порядок комплектування посад прапорщиків і військовослужбовців, що проходять службу по контракті

Правами прийому на військову службу як прапорщиків і військовослужбовців, що проходять службу за контрактом, призначення на посаду, а також продовження терміну служби користуються командири полків, бригад, дивізій, їм рівні й вище.

Безпосередньому зарахуванню на службу за контрактом передує підготовча робота по підборі кандидатів. З військовослужбовцями, що проходять службу по заклику командирами підрозділів проводяться бесіди, у ході яких роз’ясняється роль військовослужбовців, що проходять службу за контрактом у зміцненні Збройних Сил, порядок зарахування на службу й порядок її проходження, правове положення й матеріальне забезпечення

Підбор кандидатів із числа військовозобов’язаних запасу здійснюється військовими комісаріатами відповідно до вбрань, у яких вказується найменування посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями, що проходять службу за контрактом, найменування військових частин і їхні поштові адреси. У міру підбора кандидатів військкомати висилають у військові частини, у яких виявив бажання проходити службу військовозобов’язаний, необхідні матеріали кандидата

Для розгляду справ військовослужбовців і військовозобов’язаних у військових частинах створюються постійно діючі комісії, які ретельно вивчають справи кандидатів і представляють на рішення командира частини свій висновок, на підставі якого приймається рішення про прийом на військову службу за контрактом або про відмову в прийомі. При позитивному рішенні питання командир частини посилає у військкомат виклик про напрямок військовозобов’язаного у військову частину, а при відмові в прийомі повідомляє у військкомат причину відмови й повертає документи на військовозобов’язаного

Незважаючи на деяку подібність у комплектуванні посад прапорщиків і військовослужбовців, що проходять службу за контрактом, є й істотні розходження. Так, порядок рядок оформлення на службу як прапорщик залежить від утворення й джерела комплектування. Військовослужбовці, що проходять службу по заклику й контракту, а також військовозобов’язані рядового й сержантського складу, що мають вищу й середню фахову освіту, родинна профілю підготовки військової спеціальності прапорщика, представляються до присвоєння військового звання “прапорщик”, після чого призначаються на посаді або представляються до призначення, якщо командир частини не має права призначення прапорщиків на посаду

Цієї ж категорії військовослужбовців і військовозобов’язаних, що не мають вищої й середньої фахової освіти, родинного профілю підготовки військової спеціальності, зараховуються наказами командирів частин, що мають право прийому на дійсну військову службу як прапорщиків, кандидатами в прапорщики з напрямком у школи підготовки прапорщиків

Накази про зарахування військовослужбовців, що проходять службу по заклику й контракту, а також солдат, матросів, сержантів і старшин запасу кандидатами в прапорщики повинні бути видані до початку занять у школах підготовки прапорщиків. Тривалість навчання незалежно від профілю підготовки – від 6 місяців до 1 року.

Якщо військовослужбовці, що проходять службу по заклику й контракту, солдати й сержанти запасу зараховуються на військову службу як прапорщиків без напрямку в школи прапорщиків, то накази про присвоєння їм військових звань прапорщиків і призначенні на посаді повинні бути видані:

 • відносно військовослужбовців термінової служби в періоди з 1 травня по 30 червня й з 1 листопада по 31 грудня;
 • відносно військовослужбовців, що проходять службу за контрактом, і військовозобов’язаних – протягом усього року в міру розгляду справ комісіями військових частин, але не пізніше, ніж за місяць до дня вступу прапорщиків у виконання посад

Накази, видані відносно військовозобов’язаних, висилаються у відповідні військові комісаріати, які направляють особи, що виявили бажання проходити службу як прапорщиків, у військові частини, якщо вони зараховані на службу без напрямку в школи прапорщиків (привласнене військове звання “прапорщик” і зроблений призначення на посаду), або в школи прапорщиків, зазначені в наказах командирів частин

Військове звання “ прапорщик ” привласнюється наказами командуючих арміями, військами військових округів, їм рівних і вище по поданню командирів військових частин, а військовослужбовцем, що навчається в школах підготовки прапорщиків – по поданню начальників цих шкіл після їхнього закінчення. Призначення на посаді може вироблятися одночасно із присвоєнням військових звань прапорщиків або після одержання наказів про присвоєння звань – наказами командирів і начальників, що мають право видавати такі накази

Початком служби військовослужбовців, що проходять службу як прапорщиків, уважається:

  • для військовослужбовців, зачислюваних на службу без напрямку в школи підготовки прапорщиків, – день підписання наказу про присвоєння звання “ прапорщик ”;
  • для військовозобов’язаних, прийнятих на військову службу як прапорщиків без напрямку в школи підготовки прапорщиків, – день підписання наказу про присвоєння звання “ прапорщик ”, але не раніше дня вибуття до місця служби, зазначеного в приписанні військового комісаріату;
  • Pages: 1 2 3

   Збережи - » Положення про проходження військової служби військовослужбовцями за контрактом . З'явився готовий твір.

Положення про проходження військової служби військовослужбовцями за контрактом

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.