Поезія й життя в баладі “Світлана” В. А. Жуковського

Поезія й життя в баладі “Світлана” В. А. Жуковського В. А. Жуковський – відомий поет, майстер поетичного слова, тонкий знавець російської культури й фольклору. У баладі “Світлана” автор реалистично описав російський побут, народні обряди, розкрив росіянку душу, таку більшу, щедру, трепетну й гарячу. Життя російської людини раніше тісно була пов’язана із традиціями й обрядами. По знаменнях долі або природи коректувалося життя й діяльність однієї людини або цілої сім’ї. Раз у водохресний вечорок Дівчини ворожили…

Страх перед невідомим, цікавість, бажання довідатися гудьбу близьких штовхали до гадання. Багатство або вбогість, аамужество або самітність, життя або смерть, вічні ски-гания або осіле життя в колі сім’ї – все розповідять (гадання у святкові дні. В. А. Жуковський, син поміщика Буніна й полоненої тур-|чанки Сальхи, знав росіянку душу, любив російську глибинку, почував природу. У баладі “Світлана” все це злилося воєдино, і в результаті оголився смуток душі, страх втрат. Стих поета наповнений музикою, багатий півтонами й нюансами

Не зрячи адже А. С. Пушкін уважав Жуковського великим поетом, що проклав багато троп для російської поезії. Жуковський мав рідкий дарунок охопити в короткому вірші або баладі тривоги російської людини, офарбити їхньою музикою й звучанням, розкрити їхню таємницю, не порушивши цілісності. Балада “Світлана” присвячена Сашеньке Протасовой, у яку був закоханий Жуковський. Гадання на дзеркалі дівчини, що тривожиться про долю свого нареченого, традиційно для росіян святочных обрядів. Світлана вдивляється copyright

Збережи - » Поезія й життя в баладі “Світлана” В. А. Жуковського . З'явився готовий твір.

Поезія й життя в баладі “Світлана” В. А. Жуковського

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.