Перша редакція «Повести тимчасового років»

Правда, літописець описує перенесення мощів Бориса й Гліба, поміщає сказання про початок Печерського монастиря, смерті Феодосія Печерського й оповідання про достопам’ятні чорноризці печерських. Це цілком пояснено політичним значенням культу перших російських святих Бориса й Гліба, і роллю Киево- Печерського монастиря у формуванні початкового літопису. Важливу групу літописних звісток становлять відомості про небесні знамення – затьмареннях сонця, місяця, землетрусах, епідеміях і т.п. Літописець убачає зв’язок між незвичайними явищами природи й життям людей, історичними подіями

Зв’язок літопису з фольклором про події давньої давнини літописець черпає матеріал у скарбниці народної пам’яті. Звертання до топонімічної легенди продиктовано прагненням літописця з’ясувати походження назв слов’янських племен, окремих міст і самого слова “Русь”. Так, походження слов’янських племен радимичів і вятичей зв’язується з легендарними вихідцями з ляхів – братами Радимом і Вятко. Ця легенда виникла в слов’ян, мабуть, у період розкладання родового ладу, що коли відокремилася родова старшина для обґрунтування свого права на політичне панування над іншими членами роду створює легенду про нібито іноземне своє походження

Pages: 1 2

Збережи - » Перша редакція «Повести тимчасового років» . З'явився готовий твір.

Перша редакція «Повести тимчасового років»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.