Патріотичні мотиви в лірику М. Ю. Лермонтова

Батьківщина для Лермонтова – поняття широке й багатопланове. Його відношення до Росії перейнято болем і гордістю за її долю. У ранній ліриці Лермонтова звучать цивільні мотиви неприйняття рабства (“Скарги турка”), прославляння революційного подвигу (“10 липня 1830”), звеличання колишньої могутності Росії (“Новгород”, “Привітаю тебе, войовничих слов’ян…”). Соціальні проблеми Лермонтов зв’язує з якимись глибинними, історичними процесами

У вірші “Монолог” поет приходить до несподіваного й трагічного висновку – сама Батьківщина прирікає своїх дітей на бездіяльність, на жалюгідне животіння, на загибель талантів: Повір, незначність є благо в тутешнім світлі… До чого глибокі познанья, спрага слави, Коли ми їх ужити не можемо? І задушливо здається на батьківщині, И серцю важко, і душа тужить… Тому так сильний у лірику Лермонтова мотив протиставлення сучасного, збиткового існування колишній могутності вільної Росії. Один з вищих проявів сили російського духу Лермонтов знаходить у недавнім минулому: у війні 1812 року

Перемогу Росії над Наполеоном Лермонтов сприймає як символ торжества справедливості, величезної духовної сили нації. У вірші “Бородіно” протипоставлені “нинішній час” і час “билинних” богатирів: Так, були люди в наш час, Не те, що нинішнє плем’я: Богатирі – не ви! Сучасне покоління незручно на подвиги, втратило духовний зв’язок з народом. Від імені минулого покоління в поемі говорить старий солдат: він виступає й від своєї особи, і від імені всіх захисників Батьківщини. Не випадково у вірші постійно звучить займенник “ми” – так Лермонтов передає найважливішу властивість російської національної психології: особистість існує не сама по собі, а в злитті сдругими.

Але це не знеособлює людини. Саме російські солдати принесли Росії перемогу: Що отут хитрити, мабуть до бою; Уж ми підемо ломити стеною, Уж постоїмо ми головою За батьківщину свою! Солдати йдуть у бій за батьківщину, copyright

Збережи - » Патріотичні мотиви в лірику М. Ю. Лермонтова . З'явився готовий твір.

Патріотичні мотиви в лірику М. Ю. Лермонтова

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.