Особистий обшук

Якщо вони видані добровільно й немає побоювання приховання розшукуваного, то слідчий вправі обмежитися вилученням виданого й не робити подальших пошуків (ч. 3 ст. 170 УПК РФ). У цьому випадку на підставі постанови про обшук виробляється виїмка. Закон розрізняє два види особистого обшуку. Один з них – це обшук на загальних підставах (необхідна окрема постанова про виробництво обшуку, санкція прокурора, складання протоколу особистого обшуку). Другий – це особистий обшук, сполучений з іншими слідчими діями, як би «вмонтований» у них. Він проводиться при затримці підозрюваного або висновку особи під варту, а також при проведенні обшуку в приміщенні або іншому місці, якщо є достатні підстави думати, що особа, що перебуває в приміщенні (іншому місці), приховує при собі відшукуються предмети, що, або документи. Для його проведення не потрібно окремої постанови й санкції прокурора. Його результати викладаються в загальному протоколі відповідної слідчої дії. На практиці проводять особистий обшук, як правило, у кожному випадку затримки й попереднього арешту, оскільки ставлять метою вилучити в затриманого або арештованого предмети, які за існуючими правилами заборонено мати при собі в місцях попереднього висновку

Особистий обшук у громадян, які перебувають у приміщенні або іншому місці, де проводиться обшук, допустимо не у всіх випадках. Він можливий і необхідний при наявності двох умов:

є достатні підстави думати, що особа приховує в себе відшукуються предмети, що;

за своїм характером предмети такі, що можуть зберігатися в одязі або на тілі людини. Відсутність хоча б однієї із цих умов виключає можливість проведення особистого обшуку. Якщо, наприклад, обшук у приміщенні проводиться для відшукання живої особи, що ховається, трупа, якого-небудь великогабаритного предмета, що не може бути схований в одязі або на тілі людини, то підстави для особистого обшуку відсутні. При наявності зазначених вище двох умов представляється можливим проведення особистого обшуку в ході огляду місця події. 14 Не виключено, що під час огляду зацікавлені особи сховають у себе предмети й документи, що мають доказательственное значення в справі. Однак закон не допускає проведення особистого обшуку в рамках огляду місця події. Тому з появою необхідності провести такий обшук необхідно винести окрему постанову й зафіксувати результати особистого обшуку в окремому протоколі

Поширеність процесуального примуса залежить від того, як часто проводяться особисті обшуки без санкції прокурора у випадках, «не зволікань, що терплять,».

Можна було б привести в законі перелік таких випадків, отнеся до них наступні

їсти підстава побоюватися, що особа зникне, маючи при собі відшукуються предмети, що;

зволікання з виробництвом обшуку може привести до знищення або приховання зазначених предметів;

знаходження в особи певних предметів (наприклад, зброї, боєприпасів, вибухових речовин може становити небезпеку для навколишніх або сприяти продовженню злочинної діяльності

У ці ситуації укладаються й такі випадки, коли прокурор тимчасово відсутній на місці служби (відрядження, хвороба) і його ніхто не заміщає, або слідча дія проводиться на значній відстані від місця розташування прокуратури (наприклад, на кораблі у відкритому морі). Узгодження по телефоні, радіо, телеграфу із прокурором майбутнього обшуку не усуває обов’язки слідчого й органа дізнання повідомити прокурора про обшук у добовий строк з моменту його проведення (ч. 2 ст.168 УПК РФ).

Поширеність процесуального примуса залежить і від того, у кого можна провести особистий обшук (виїмку). Закон допускає можливість зробити обшук будь-яка особа, що приховує в себе предмети й документи, що мають значення для кримінальної справи. Це, насамперед, обвинувачуваний і підозрюваний, іноді – потерпілий (якщо він приховує речовинні докази й документи, що викривають обвинувачуваного, або не знає, що вони в нього перебувають), у рідких випадках – свідок (якщо він зацікавлений наприкінці дела або не знає про знаходження в його одязі або речах предметів, що мають доказательственное значення в справі). У ряді випадків особисті обшуки (виїмки) проводяться в родичів і близьких людей обвинувачуваного (підозрюваного), що приховують у себе предмети й документи, необхідні для встановлення істини по кримінальній справі. Процесуальне положення таких осіб можна охарактеризувати словом «обшукува_».

Вони мають процесуальні права й обов’язки, але лише в межах, необхідних для здійснення обшуку. Якщо при обшуку знайдені відшукуються предмети, що, то їхніх власників варто допитати як свідків про те, як потрапили до них ці предмети. Якщо при обшуку нічого не знайдено, то зазначені особи надалі ніякого процесуального положення не займають, але мають право подати скаргу прокуророві на проведення незаконного обшуку

Особистий обшук і особисту виїмку проводять слідчий (прокурор, особа, що робить дізнання) у присутності понятих, у необхідних випадках за участю фахівця. Закон щадить почуття соромливості громадян і тому пропонує, що особа виробляючий особистий обшук, і поняті повинні бути однієї підлоги із що обшукується (ч. 3 ст. 172 УПК РФ). Варто було б доповнити закон, указавши в ньому, що й фахівці, що беруть участь в особистому обшуку (за винятком медичних працівників), повинні бути однієї підлоги із що обшукується. З іншого боку, було б бажано обмовити в законі, що зазначене вище правило діє лише у випадках, коли особистому обшуку піддається тіло людини й обшук сполучений з оголенням. В інших же випадках, коли особистий обшук зводиться до огляду речей що обшукується, підлога обискивающих не має значення. Спеціально для проведення особистого обшуку прокурор (начальник слідчого відділу) може виділити слідчого, що був би однієї підлоги із що обшукується. З тією же метою слідчий вправі доручити проведення цієї слідчої дії працівникові органа дізнання. Однак можливо й інше рішення питання: слідчий усувається від виробництва особистого обшуку, його роблять зрозумілі (їх треба проінструктувати, що слід шукати) і фахівець, якщо він притягнутий до проведення обшуку, однієї підлоги із що обшукується. У цьому випадку протокол обшуку підписують що обшукується, поняті й фахівець. Здається, що й слідчий може підписати цей протокол. Своїм підписом він засвідчує не те, що особисто їм виявлене, а те, що обшук був проведений у певнім місці, у певний час у даної особи й дав результати, про які повідомили поняті й фахівець, що представили слідчому виявлені ними при обшуку предмети й документи. Якщо обшукуються тіло, природні отвори, то на вимогу особи, що обшукується, доцільно усунути від проведення обшуку слідчого й понятих незалежно від їхньої підлоги й довершити проведення огляду людського тіла одному лише лікареві-фахівцеві.15 Але вилучені при обшуку предмети повинні бути пред’явлені негайно слідчому й зрозумілим, які разом із що обшукується й лікарем підписують протокол

Варто визнати помилковим думку, що при відсутності слідчого однієї підлоги з обшукува_ необхідно залучати до проведення особистого обшуку співробітників прокуратури й органів внутрішніх справ. Не можна доручати проведення особистого обшуку співробітником прокуратури й МВС, що не володіє слідчими повноваженнями. Право на проведення особистого обшуку мають тільки слідчий (прокурор, дознаватель), поняті й фахівець, якщо він офіційно запрошений для участі в обшуку. Понятим при проведенні особистого обшуку стає відомими обставини, що становлять особисту таємницю людини (дефекти статури, шкірні й інші захворювання й т.д.). Однак як понятих нерідко запрошують сусідів і товаришів по службі що обшукується, які можуть широко розголосити компрометуючої людини відомості

Pages: 1 2 3

Збережи - » Особистий обшук . З'явився готовий твір.

Особистий обшук

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.