Основні типи ґрунтів Росії

Ґрунт – поверхневий шар Землі, що володіє родючістю. Це пухкий поверхневий шар суши, утворення якого відбувалося протягом тривалого часу в процесі взаємодії материнської породи, рослин, тварин, мікроорганізмів, клімату й рельєфу. Уперше відрізнив ґрунтовий шар від інших частин земної кори як «особливе природно – історичне тіло» росіянин учений В.В.Докучаєв, саме він установив, що основні типи ґрунтів на земній кулі розміщені зонально. Типи ґрунтів виділяються на основі їхньої родючості, механічного складу й будови й др.

Основні типи ґрунтів Росії.

Тундрово-глеевие - малопотужні, містять мало гумусу, перезволожені, містять мало кисню. Поширені на півночі.

Підзолисті й підзолистий^-підзолисті-дерено-підзолисті ґрунти, бідні гумусом і мінеральними елементами, оскільки рясні опади виносять живильні речовини з верхнього шару, і він здобуває колір золи (звідси й назва ґрунтів).

Займають більше половини території країни. Підзолисті формуються під хвойними лісами, підзолистий^-підзолисті-дерено-підзолисті під змішаними.

Сірі лісові ґрунти формуються під листяними лісами й досить родючі. Великий рослинний опад і менш інтенсивне промивання в цій природній зоні сприяє нагромадженню гумусу.

Чорноземи – самі родючі ґрунти. Із залишків рослинності накопичується багато перегною, потужність гумусового обрію досягає 60- 100 див . Чорноземом зайнято менш 10% території країни. Розповсюджений у зоні лесостепей і степів.

У більше сухому кліматі утворяться каштанові ґрунти. Зміст гумусу в них менше, тому що розрідженим стає рослинний покрив.

У пустельних областях з убогою рослинністю формуються бурі ґрунти напівпустель – сіроземи. Ці ґрунти часто засолені й містять мало гумусу.

Ґрунтові ресурси це теперішнє багатство країни. Ґрунт ставиться до руйнува_ легко й практично непоправних видів природних ресурсів. Природні вороги ґрунту – це вітрова й водна ерозія. Найсильнішим чином страждає ґрунт і в результаті недотепної господарської діяльності людини

Збережи - » Основні типи ґрунтів Росії . З'явився готовий твір.

Основні типи ґрунтів Росії

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.