Основи рятувальних і невідкладних відновних-аварійно-відбудовних робіт

Завдання формуванням на висування й проведення рятувальних і невідкладних відновних-аварійно-відбудовних робіт ставить начальник ГО об’єкта. Командир формування, одержавши завдання на висування й проведення СНАВР, після її з’ясування й ухвалення рішення ставить завдання підлеглим, віддає необхідні розпорядження й організує видвиженке формування у вогнище поразки

Формування об’єкта для висування до вогнища поразки вибудовуються в похідну колону. Порядок побудови колони встановлюється залежно від сформованої обстановки на маршрутах руху й ділянках (об’єктах) робіт. Один з можливих варіантів побудови колони: розвідка, загін забезпечення руху (ООД) , колона головних сил (перший ешелон, другий ешелон) , резерви, технічне замикання

Командир формування особисто керує висуванням формування. Він перевіряє готовність його до руху й віддає розпорядження на початок висування. У ході висування командир формування перебуває в голові колони. За допомогою радіо й сигнальних засобів він підтримує постійний зв’язок і здійснює керування формуванням і доданими засобами, підтримує встановлений порядок і міри безпеки, стежить за дотриманням установленої швидкості руху, своєчасним проходженням вихідного пункту й пунктів регулювання. У випадку зміни обстановки на маршруті негайно доповідає штабу або начальникові ГО й інформує додані формування й сусідів

У першу чергу завдання ставляться розвідці й формуванням, що входять повставши ООД. Розвідці вказується, які дані й до якого часу добути, а загону забезпечення руху – склад, маршрут руху, час проходження вихідного рубежу (пункту) , завдання по забезпеченню висування сил і засобів до об’єктів робіт, порядок дії після виконання завдання. До складу загону забезпечення руху (один на кожний маршрут) виділяються формування загального призначення, посилені формуваннями служб

Рухаючись по зазначеному маршруті, загін на підставі дані розвідки, відновлює зруйновані ділянки доріг, прокладає колонні шляхи в обхід завалів, руйнувань, пожеж, зон з високими рівнями радіації, відновлює й обладнає переправи влаштовує проїзди в завалах; локалізує й гасить пожежі, кріпить або обрушує конструкції будинків, що загрожують обвалом. Головні зусилля ООД зосереджує на забезпеченні своєчасного висування сил ГО до вогнища поразки й швидкого уведення їх на об’єкт робіт. Після виконання цих завдань із виходом до ураженого об’єкта загін залучається до рятувальних робіт

За загоном забезпечення рухи висуваються головні сили ГО об’єкта. На чолі колони звичайно висувається начальник ГО об’єкта, його штаб і начальники служб. Вони приймають всі міри до того, щоб формування об’єкта в стані повної готовності до проведення СНАВР і у встановлений час вийшли до вогнища поразки. Начальник ГО на підставі аналізу отриманих даних і сформованої обстановки на маршруті руху віддає необхідні розпорядження про подолання або обхід зон зараження, зруйнованих ділянок маршруту, переправ, ділянок завалів і пожеж. Командири формувань забезпечують своєчасний вихід формувань до вогнища поразки й організоване уведення їх на об’єкт робіт

Уведення формувань у вогнище ядерної поразки. Першими у вогнище поразки входять розвідувальні формування. У вогнищі поразки розвідники визначають рівні радіації, відшукують притулки й укриття, установлюють їхній стан і стан людей, що вкриваються в них, визначають найменш небезпечні шляхи руху на територію вогнища поразки. Для визначення місцезнаходження завалених захисних споруджень використовують покажчики, написи, що збереглися орієнтири, інші характерні ознаки, а також схему прив’язки захисних споруджень до не завалюються ориентирам.Ъ, що,

Крім цього, розвідники визначають характер руйнувань, пожеж і аварій на комунально-енергетичних мережах, позначають місця, небезпечні для роботи формувань, відшукують приміщення, придатні для розміщення уражених людей. Результати розвідки вогнища ядерної поразки командир розвідувального формування доповідає начальникові ГО об’єкта й начальникові штабу

При підході сил цивільної оборони до вогнища поразки начальник ГО об’єкта на підставі даних, отриманих від розвідки, інформації старшого начальника й сусідів при необхідності уточнює завдання формуванням і організує швидкий їхній вихід на ділянки (об’єкти) робіт. Командири формувань уточнюють завдання підрозділам свого формування й уводять їх на ділянку (об’єкт) робіт

До пристрою проходів, проїздів (якщо проїзд транспортних засобів неможливий) особовий склад рятувальних формувань, посилених санітарними дружинами, спішується із транспортних засобів і з ходу вводиться у вогнище ядерної поразки для розшуку уражених і надання їм першої медичної допомоги. Після пристрою проїздів зведені загони механізація робіт, інженерні й технічний^-технічні-технічні-аварійно-технічні формування вводяться без зволікання для локалізації аварій на комунально-енергетичній і технологічній мережах

У міру усунення перешкод на шляхах підходу до ділянок (об’єктам) робіт висуваються й інші сили й засоби об’єкта. Якщо перешкод (руйнувань, завалів) на шляхах підходу ні, то уведення формувань на ділянки (об’єкти) робіт здійснюється на транспортних засобах з ходу. Особовий склад формувань спішується із транспортних засобів для проведення СНАВР безпосередньо у вогнищі ядерної поразки

Рятувальні роботи у вогнищі ядерної поразки

Послідовність, прийоми й способи виконання рятувальних робіт він визначаються начальником ГО об’єкта й командирами формувань залежно від обстановки у вогнищі ядерної поразки: характеру руйнування будинків і споруджень, аварій на комунально-енергетичних і технологічних мережах, рівнів радіоактивного зараження, характеру й інтенсивності пожеж, інших факторів і умов, що впливають на проведення робіт

Начальник ГО й командири формувань перед початком рятувальних робіт установлюють найбільш доцільні прийоми й способи виконання робіт, визначають порядок використання машин і механізмів, а також інших засобів механізації й місця їхнього розгортання. У ході проведення рятувальних робіт командири формувань ведуть розвідку ділянок (об’єктів) робіт, уточнюють обсяг робіт і послідовність їхнього проведення, прийоми й способи порятунку людей із завалів і палаючих будинків, захисних споруджень, способи локалізації пожеж, порядок використання техніки

Пристрій проїздів і проходів і гасіння пожеж. У першу чергу проводяться роботи із пристрою проїздів і проходів до захисних споруджень, ушкодженим і зруйнованим будинкам і спорудженням, де можуть перебувати уражені люди, а також у місцях аварій, що перешкоджають або утрудняють проведення СНАВР.

Для пристрою проїздів (проходів) використовуються формування механізації. Якщо завал місцевий, незначний, проїзд (прохід) у ньому проделивается шляхом розчищення проїзної частини від уламків, а при суцільних завалах висотою більше 1 м – проїзд прокладається по завалі. Для однобічного руху проїзд улаштовується шириною 3-3,5 м, для двостороннього – 6-6,5 м. При однобічному русі через кожні 150- 200 м робляться роз’їзди довжиною 15-20 м. Роботи із прокладки проїздів і проходів звичайно виконуються бульдозерно-екскаваторними й краново-навантажувальними ланками. Крупноразмерние елементи віддаляються, поверхня завалів розрівнюється й ущільнюється. Протипожежні формування приступають до локалізації й гасіння пожеж. На ділянках (об’єктах) робіт локалізують і гасять пожежі основні сили протипожежної служби. Протипожежні формування до ділянок (об’єктам) робіт висуваються одночасно з бульдозерно – екскаваторними ланками й у першу чергу гасять і локалізують пожежі там, де перебувають люди (у входів у захисні спорудження, на напрямках уведення й роботи формувань, на шляхах евакуації уражених людей) . При необхідності частина пожежних машин може використовуватися для перекачування води з вилучених джерел

Локалізацією, гасінням пожеж забезпечують успішне уведення формувань у вогнище ядерної поразки й проведення рятувальних і невідкладних відновних-аварійно-відбудовних робіт

Pages: 1 2 3

Збережи - » Основи рятувальних і невідкладних відновних-аварійно-відбудовних робіт . З'явився готовий твір.

Основи рятувальних і невідкладних відновних-аварійно-відбудовних робіт

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.