Основи рятувальних і невідкладних відновних-аварійно-відбудовних робіт

Керування в ході рятувальних робіт організується з пункту управління об’єкта або пункту, що розгортається на ділянці робіт. Для забезпечення порядку при проведенні заходів ГО штаб організує комендантську службу. Залежно від характеру й змісту діяльності комендантська служба організується для дотримання режимів поводження населення на зараженій території й світломаскування, при вкритті робітників та службовців у захисних спорудженнях по сигналі “Повітряна тривога” , при проведенні розосередження й евакуації, посиленні охорони об’єкта, на маршрутах висування й на ділянках рятувальних робіт. Для несення комендантської служби залучаються формування служби охорони громадського порядку об’єкта, а при необхідності й інші формування

Важливе місце в роботі органів керування займає контроль за виконанням поставлених завдань і надання допомоги підлеглим у їхньому виконанні. Контроль може здійснюватися шляхом виїзду (виходу) посадових осіб у підпорядковані органи керування й сили, вивчення усних (письмових) доповідей (повідомлень) і інших документів, шляхом прямих переговорів з підлеглими по каналах зв’язку, виклику підлеглих для доповіді до вищестоящого начальника

У сучасних умовах істот венним образом зростає роль керування, його стійкість і висока оперативність

Щоб бути на рівні сучасних вимог, необхідно постійно вдосконалювати структуру органів і пунктів керування, домагатися оснащення їх новітніми технічними засобами зв’язку й керування, удосконалювати організацію й методи роботи всіх посадових осіб, розвивати й узагальнювати досвід теорії й практики керування ГО, поліпшувати систему підготовки керівного складу по цивільній обороні

Наслідку застосування супротивником зброї масової поразки по об’єктах народного господарства можуть бути найрізноманітніші. Вони залежать від виду зброї й масштабів його застосування

Рятувальні й невідкладні відбудовний^-відбудовні-відновні-аварійно-відбудовні роботи (СНАВР) у вогнищах ядерного, хімічного, бактеріологічного (біологічного) і комбінованої поразки будуть проводитися в складній обстановці, в умовах повних і сильних руйнувань, суцільних завалів, пожеж, зараження атмосфери й місцевості й можливе затоплення

СНАВР проводяться з метою: порятунку людей і надання допомоги ураженим, локалізації аварій і усунення ушкоджень, що перешкоджають проведенню рятувальних робіт, створення умов для проведення відбудовних робіт. Для організації більше ефективного керування проведенням СНАВР із урахуванням їх характеру й обсягу, раціонального використання наявних сил і засобів на території об’єкта визначаються місця робіт, з огляду на особливості території об’єкта, характер планування й забудови, розташування захисних споруджень і технологічних комунікацій, а також транспортних магістралей. Рятувальні й невідкладні відбудовний^-відбудовні-відновні-аварійно-відбудовні роботи мають різний зміст, але проводяться, як правило, одночасно.

Зміст рятувальних робіт: ведення розвідки маршрутів висування формувань і ділянок (об’єктів) робіт; локалізація й гасіння пожеж на ділянках (об’єктах) проведення робіт і на шляхах виходу до них; розшук уражених і витяг їх із завалів, ушкоджених і палаючих будинків, загазованих і задимлених приміщень; розкриття зруйнованих, ушкоджених, завалених захисних споруджень і порятунок людей, що перебувають у них, а також подача повітря в завалені захисні спорудження, надання першої медичної й першої лікарської допомоги ураженим людям і евакуація їх у лікувальні установи; висновок населення з небезпечних місць (сильно заражених і затоплюваних районів) у безпечні (менш заражені) або не заражені райони; санітарна обробка людей і знезаражування їхнього одягу, території, споруджень і техніки

Зміст невідкладних відновних-аварійно-відбудовних робіт: прокладка колонних шляхів і пристрій проїздів у завалах і на заражених ділянках; локалізація аварій на газових, енергетичних і інших мережах; зміцнення або обвалення конструкцій будинків і споруджень, що загрожують обвалом, що перешкоджають безпечному руху й проведенню рятувальних робіт; відновлення й ремонт ушкоджених захисних споруджень для захисту людей від можливих повторних ядерних ударів супротивника

СНАВР організують у мінімально короткий термін і проводять безупинно вдень і вночі, у будь-яку погоду, до повного їхнього завершення. Це жадає від начальника ГО, штабу, служб і формувань високої організованості, а від особового складу високої морально – психологічної стійкості, фізичній витривалості й мобілізації всіх сил

Успішне проведення рятувальних і невідкладних відновних-аварійно-відбудовних робіт досягається: своєчасною організацією й безперервним веденням розвідки; створенням угруповання сил і засобів, швидким їхнім висуванням на ділянку (об’єкт) робіт; морально-психологічною й політичною підготовкою особового складу органів керування й формувань; активною участю населення в проведенні рятувальних робіт і вмінням надавати першу медичну допомогу ураженим; умілим керівництвом з боку начальників штабів і служб ГО діяльністю підлеглих при організації й проведенні СНАВР; організацією й підтримкою безперервної взаємодії органів керування, формувань і інших сил і засобів, приваблюваних до рятувальних і невідкладних відновних-аварійно-відбудовних робіт

Угруповання сил і засобів ГО для організованого проведення СНАВР створюються в мирний час рішенням начальника ГО району. Склад і побудова угруповання уточнюються при погрозі нападу супротивника, а також після нанесення ядерних ударів у відповідності зі сформованою обстановкою, наявністю й станом збережених сил і засобів і обсягом робіт у вогнищах поразки

В угруповання сил включаються об’єктові й територіальні формування міських і сільських районів, а також військові частини ГО. Вона може складатися з формувань першого ешелону, другого ешелону й резерву. Формування, що входять до складу ешелонів, розподіляються по змінах з дотриманням цілісності їхньої організаційної структури й виробничого принципу. Склад ешелонів; кількість і склад змін визначаються виходячи з конкретної обстановки сформованої у вогнищах поразки, а також наявності сил і засобів

У період приведення ГО в готовність начальник, штаб і служби ГС об’єкта проводять заходу, передбачені планом. За розпорядженням старшого начальника ГО організують висновок формування в заміську зону, у заздалегідь установлені райони розташування. У заміській зоні формування розташовуються в населених пунктах або на місцевості, що має природні вкриття. У районі розташування зберігаються організаційна структура й цілісність формувань; забезпечуються надійний захист особового складу й техніки від впливу зброї масової поразки, зручність розміщення й відпочинку сприятливі епідемічний^-епідемічні-санітарно-епідемічні умови. Створюються умови для швидкого збору формувань, підготовляються шляхи для висування формувань до об’єктів робіт. У районі розташування організується спостереження за зараженістю зовнішнього середовища й всебічне забезпечення

Формування, виділені рішенням старшого начальника, прискорено будують протирадіаційні вкриття для населення й пристосовують придатні для цих цілей спорудження

Якщо формування розташовуються в населеному пункті, то на передбачуваному напрямку висування; вогнищу поразки призначається район збору формувань

Висування формувань до вогнища поразки. Формування можуть висуватися в складі загальної колони сил ГО району або самостійно. У першому випадку порядок висування визначається начальником ГО району, у другому – начальником цивільної оборони об’єкта. До початку висування формування виводяться в район збору, що призначається завчасно в безпосередній близькості від маршруту руху

Штаб і служби ГО об’єкта організують керування підпорядкованими й взаємодіючими формуваннями, аналізують отримані й дані, що надходять, про обстановку, роблять розрахунки можливого обсягу рятувальних і невідкладних відновних-аварійно-відбудовних робіт і визначають необхідна кількість сил і засобів для їхнього виконання. Вчасно доводять всі розпорядження й завдання до формувань, надають необхідну допомогу й здійснюють контроль за їхнім виконанням. Інформують вищестоящий штаб про обстановку, що створилася, і її змінах, а також діях сил і засобів об’єкта

Pages: 1 2 3

Збережи - » Основи рятувальних і невідкладних відновних-аварійно-відбудовних робіт . З'явився готовий твір.

Основи рятувальних і невідкладних відновних-аварійно-відбудовних робіт

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.