Оповіщення населення про надзвичайні ситуації

У даній роботі пояснюється дія системи оповіщення населення про надзвичайні ситуації, поводження при погрозі нападу супротивника (стихійних лихах, аваріях і катастрофах, а також у зонах радіоактивного, хімічного й бактеріологічного зараження) Зв’язок є основним засобом, що забезпечує безперервне керування підготовкою й проведенням заходів ГО. Для забезпечення безперервного керівництва ГО в кожній ланці керування завчасно створюється СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКУ ГО, що повністю розгортається при перекладі цивільної оборони з мирного положення на військове

Серед захисних заходів ГО, здійснюваних завчасно, особливо важливе місце займає організація оповіщення органів цивільної оборони, формувань і населення про погрозу нападу супротивника й про застосування їм ядерного, хімічного, бактеріологічного (біологічного) зброї й інших сучасних засобів нападу. Особливе значення оповіщення здобуває у випадку раптового нападу супротивника, коли реальний час для попередження населення буде вкрай обмеженим і обчислюватися мінутами

Сучасні системи далекого виявлення дозволяють швидко визначити не тільки місце й напрямок руху носія, але й час його підльоту. Це забезпечує передачу сигналу по системі оповіщення до штабів цивільної оборони й об’єктів

З метою своєчасного попередження населення міст і сільських населених пунктів про виникнення безпосередньої небезпеки застосування супротивником ядерного, хімічного, бактеріологічного (біологічного) або іншої зброї й необхідності застосування мерли захисти встановлені наступні сигнали оповіщення цивільної оборони:

- “Повітряна тривога”;

- “Відбій повітряної тривоги”;

- “Радіаційна небезпека”;

- “Хімічна тривога”.

Сигнал “Повітряна тривога” подається для всього населення. Він попереджає про безпосередню небезпеку поразки супротивником даного міста (району) . По радіотрансляційній мережі передається текст: “Увага! Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Повітряна тривога! ” Одночасно із цим сигнал дублюється звуком сирен, гудками заводів і транспортних засобів. На об’єктах сигнал буде дублюватися всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. Тривалість сигналу 2-3 мін

По цьому сигналі об’єкти припиняють роботу, транспорт зупиняється й все населення вкривається в захисні спорудженнях

Сигнал “Відбій повітряної тривоги” передається органами цивільної оборони. По радіотрансляційній мережі передається текст: “Увага! Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги! “. По цьому сигналі населення з дозволу комендантів (старших) притулків і вкриттів залишає їх.

Сигнал “Радіаційна небезпека” подається в населених пунктах і районах, у напрямку до яких рухається радіаційна хмара, що утворилася при вибуху ядерних боєприпасів

По сигналі “Радіаційна небезпека” необхідно одягти респіратор, противопильную тихорєцьку маску або ватно-марлеву пов’язку, а при їхній відсутності- протигаз, взяти підготовлений запас продуктів, індивідуальні засоби медичного захисту, предмети першої необхідності й піти в притулок, протирадіаційне або найпростіше вкриття

Сигнал “Хімічна тривога” подається при погрозі або безпосереднім виявленні хімічного або бактеріологічного нападу (зараження) . По цьому сигналі необхідно швидко надягти протигаз, а якщо буде потреба- і засобу захисту шкіри й з першою ж нагодою вкритися в захисному спорудженні. Надійна герметизація житла значно зменшує можливість проникнення сильнодіючих отруйних речовин у приміщення. При виході із зони зараження, зніміть верхній одяг, залишіть неї на вулиці, прийміть душ, умийтеся з милом, ретельно промийте ока й прополощіть рот

Варіант повідомлення при аварії на хімічно небезпечному об’єкті: Увага! Говорить штаб цивільної оборони міста

Громадяни! Відбулася аварія на м’ясокомбінаті з виливом сильнодіючої отруйної речовини – аміаку

Хмара зараженого повітря поширюється в напрямку селища Пролетарка

У зону хімічного зараження попадають завод “Прогрес” і повністю селище Пролетарка

Населенню вулиць: Зарічн, Зелена і Ямська – негайно покинути житлові будинки, будинки установ, підприємств і вийти в район гори “Лиса”.

Надалі дійте відповідно до вказівок штабу цивільної оборони

Спеціальна обробка

У результаті застосування супротивником зброї масової поразки люди, будинки й спорудження, транспортні засоби й техніка, територія, вода, продовольство й харчова сировина можуть виявитися зараженими радіоактивними, отруйними речовинами й бактеріальними засобами. Для того, щоб виключити поразки людей, проводять спеціальну обробку

Спеціальна обробка включає знезаражування різних поверхонь і санітарну обробку особового складу формувань і населення

Знезаражування- виконання робіт з дезактивації, дегазації й дезінфекції заражених поверхонь

Дезактивація- видалення радіоактивних речовин із заражених поверхонь транспортних засобів і техніки, будинків і споруджень, території, одягу й засобів індивідуального захисту, а так само з води. Проводять у тих випадках, коли ступінь зараження перевищує припустимі межі. Дезактивація підрозділяється на частков і повну й проводиться в основному двома способамимеханическим і фізико-хімічним. Механічний спосіб- видалення РВ із заражених поверхонь. Фізико-хімічний спосіб заснований на процесах, що виникають при змиванні РВ розчинами різних препаратів

Дегазація- розкладання отруйних речовин до нетоксичних продуктів і видалення їх із заражених поверхонь із метою зниження зараженості до припустимих норм. Виробляється за допомогою спеціальних технічних средствприборов, комплексів, поливомоечних машин із застосуванням речовин, що дегазують, а так само води, органічних розчинників, що миють розчинів. Розрізняють часткову й повну дегазацію

Дезінфекція- знищення в зовнішнім середовищі збудників заразних хвороб при застосуванні супротивником бактеріальних засобів

Розрізняють профілактичну, поточну й заключну дезінфекцію

Дезінфекція може проводитися хімічним, фізичним, механічним і комбінованим способами

Санітарна обробка- комплекс заходів щодо ліквідації зараження особового складу формувань і населення радіоактивними, отруйними речовинами або бактеріальними засобами- складова частина спеціальної обробки. Вчасно і якісно проведена санітарна обробка запобігає поширенню інфекції за межі зони бактеріологічного зараження. Підрозділяється вона на часткову й повну

Під частковою санітарною обробкою мається на увазі механічне очищення й обробка відкритих ділянок шкіри, зовнішніх поверхонь одягу, взуття, засобів індивідуального захисту або протирання за допомогою індивідуальних протихімічних пакетів. Вона проводиться у вогнищі поразки в ході проведення СНАВР, носить характер тимчасової міри й має на меті запобігти небезпеці вторинного інфікування людей

Повна санітарна обробка- знезаражування тіла людини дезінфікуючою рецептурою, обмивка людей зі зміною білизни й одягу, дезінфекція (дезінсекція) знятого одягу. Ціль обробки- повне знезаражування від радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів одягу, взуття, засобів індивідуального захисту, поверхні тіла й слизуватих оболонок. Повній санітарній обробці підлягає особовий склад формувань, робітники, службовці й евакуйоване населення після виходу з вогнищ поразки (зон зараження) .

Знезаражування одягу, взуття й засобів індивідуального захисту, залежно від конкретної ситуації й можливостей проводиться: камерним методом; газовим способом у пристосованих камерах, ємностях і ін. ; кип’ятінням; замочуванням у розчинах дезинфектантов; під час прання в пральні машинах

Використана література

1. Знай і вмій. Пам’ятка для населення. Москва. Військове видавництво, 1991.

2. В. H. Александров, В. И. Ємельянов, Отруйні речовини. Москва. Військове видавництво, 1990.

Pages: 1 2

Збережи - » Оповіщення населення про надзвичайні ситуації . З'явився готовий твір.

Оповіщення населення про надзвичайні ситуації

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.