Несення вартової служби

Несення вартової служби є виконанням боїв завдання й жадає від особового складу точного дотримання всіх положень теперішнього Уставу, високій пильності, непохитній рішучості й ініціативи. Винні в порушенні вимог вартової служби несуть дисциплінарну або кримінальну відповідальність. Для несення вартової служби призначаються варти. Вартою називається збройний підрозділ, призначене для виконання бойового завдання по охороні й обороні бойових прапорів, військових і державних об’єктів, а також для чи охорони втримуються на гауптвахті й у дисциплінарному батальйоні

Варти бувають гарнізонні й внутрішні (корабельні) ; вони можуть бути постійними або тимчасовими

Гарнізонна варта призначається для охорони й оборони об’єкт (армійського, окружного або центрального підпорядкування, що не має своїх підрозділів охорони, об’єктів загальгарнізонного значення, об’єктів з’єднань або декількох військових частин, розташованих у безпосередній близькості один від іншого, а також для охорони осіб, що втримуються на гарнізонній гауптвахті

Внутрішній (корабельний) варта призначається для охорони оборони об’єктів однієї військової частини (корабля) . Літаки (вертольоти) і інші об’єкти авіаційної частини на аеродромі охороняються й обороняються внутрішньою вартою, призначуваною від авіаційно-технічної частини

Постійні варти передбачаються розкладом варт. Тимчасові варти в розклад варт не включаються; вони призначаються наказом начальника гарнізону або командира військової частини для охорони й оборони військового майна при навантаженні розвантаженню) або тимчасовому складуванні, при супроводі військових вантажів, перевезених різними видами транспорту, а також для охорони арештованих (ув’язнених під варту) . Гарнізонні варти підкоряються начальникові гарнізону, військовому комендантові гарнізону, черговому по вартах і його помічнику; варта при гарнізонній гауптвахті, крім того, підкоряється начальникові гауптвахти

Внутрішні (корабельні) варти підкоряються командирові військової частини (командирові корабля) , черговому по військовій частині кораблю) і його помічникові, якщо помічник чергового по військовій частині офіцер. Внутрішню варту, що охороняє об’єкти батальйону дивізіону) , розташованого окремо від інших підрозділів військової частини, крім того, підкоряється командирові цього батальйону дивізіону) і черговому по батальйоні (дивізіону) у військовому званні, рівному з начальником варти, або по званню старше його. Помічникові чергового по військовій частині, призначеному із числа прапорщиків, підкоряються варти, начальники яких не офіцери, а помічникові чергового по військовій частині, призначеному із числа сержантів, підкоряються варти, начальники яких призначені із числа сержантів

Варти переходять у підпорядкування цим особам з моменту подачі під час розлучення команди «Сумирно» для зустрічі чергового по вартах (по військовій частині, кораблю) , а виходять із їхнього підпорядкування з моменту подачі начальником варти команди « Кроком-Марш» для проходження у свою військову частину (підрозділ) після зміни. До складу варти призначаються: начальник варти, вартуйте по числу постів і змін, що розводять, а при необхідності помічник начальника варти, помічник начальника варти (оператор) по технічних засобах охорони або зміна операторів ( два-три чоловіки, один із яких може бути призначений помічником начальника варти по технічних засобах охорони) , помічник начальника варти по службі вартових собак і водії транспортних засобів

У варти по охороні штабів і пунктів керування від об’єднання й вище, а також по охороні установ крім перерахованих осіб призначаються вартові контрольно-пропускних постів, а у варту при гауптвахті – вивідні й конвойні

Для безпосередньої охорони й оборони об’єктів зі складу варти виставляються вартові

Вартовим називається збройне вартове, виконуюче бойове завдання по охороні й обороні дорученого йому поста

Постом називається все доручене для охорони й оборони вартовому, а також місце або ділянка місцевості, на якому він виконує свої обов’язки. До постів ставляться й охоронювані вартою за допомогою технічних засобів охорони об’єкти й ділянки місцевості, де ці засоби установлені

Охорону об’єктів вартові здійснюють способом патрулювання між зовнішнім і внутрішнім огородженнями навколо об’єкта або уздовж огородження із внутрішньої сторони, якщо об’єкт має одне огородження, а також спостереженням з вишок. Окремі об’єкти можуть охоронятися нерухливими вартовими

Начальники гарнізонів, командири з’єднань і військових частин, начальники військових об’єктів, а також всі їхні прямі начальники зобов’язані постійно домагатися скорочення чисельності особового складу, необхідного для охорони й оборони об’єктів. Це досягається:

- переходом до охорони постів з використанням технічних засобів і вартових собак без виставляння вартових;

- об’єднанням під охорону однієї варти всіх розташованих рядом сховищ, складів, парків і інших охоронюваних об’єктів із загальним огородженням, що належать різним військовим частинам;

- скороченням кількості постів з нерухливими вартовими й організацією охорони об’єктів способом патрулювання пішим порядком і на транспортних засобах

При організації охорони об’єктів способом патрулювання вартовому залежно від огородження об’єкта й умов місцевості призначається для охорони й оборони протягом певного часу ділянка смуги довжиною: удень – до 2 км, уночі – до 1 км, а об’єктів, обладнаних технічними засобами охорони: удень – до 3 км, уночі – до 2 км. Для посилення охорони об’єктів у непогожу погоду (сильний туман, дощ, снігопад) за наказом начальника гарнізону (командира військової частини) додатково можуть призначатися вартові або патрулі на транспортних засобах. Порядок несення служби вартовими й порядок патрулювання в цьому випадку визначаються начальником гарнізону (командиром військової частини) .

Вартові переміщаються по маршрутах руху в пішому порядку зі швидкістю, що забезпечує надійну охорону об’єкта, роблячи короткі зупинки для огляду місцевості й огороджень, а також для доповіді по засобах зв’язку начальникові варти про несення служби

При гарній видимості, якщо дозволяють умови місцевості, вартові можуть вести спостереження за охоронюваним об’єктом і підступами до нього зі спостережливих вишок

Для надання допомоги вартовим у кожному вартовому приміщенні із числа бодрствующей і відпочиваючої змін вартових удадуться резервні групи, які при виклику варти «у рушницю» під командою начальника варти, його помічника або розводящого прибувають до місця порушення й діють залежно від обстановки. Для швидкої доставки цих груп до місця порушення варти при необхідності забезпечуються транспортним засобом, а в особливих умовах – бойовими машинами

Особовий склад варти повинен бути у вартовій формі одягу, збройний справними й наведеними до нормального бою автоматами з багнетами-ножами або карабінами про багнетами. Вартові контрольно-пропускних постів можуть озброюватися пістолетами. Начальники варт і їхніх помічників озброюються своєю штатною зброєю

Бойовими патронами варта забезпечується з розрахунку: на кожний автомат і пістолет – по двох споряджених магазина; на кожний карабін – по 30 патронів вобоймах.

Крім того, за наказом начальника гарнізону (командира військової частини) начальники варт можуть озброюватися автоматами, варти можуть мати на озброєнні кулемети із трьома спорядженими магазинами на кожний з них і ручні гранати на весь склад «варти з розрахунку по двох гранати на кожного, а також підсилюватися бойовою технікою

Боєприпаси особовому складу варти, крім осіб, збройних пістолетами, видаються на вартовому містечку після практичного заняття

Заряджання зброї виробляється перед виходом на пости, для охорони військовослужбовців, арештованих і затриманих слідчим або органом дізнання, підсудних і засуджених, а також для супроводу осіб, що перевіряють варту

Pages: 1 2

Збережи - » Несення вартової служби . З'явився готовий твір.

Несення вартової служби

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.