Немає величі там, де немає простоти (порівняльна характеристика образів Кутузова й Наполеона в романі Л. Н. Толстого «війна й мир»)

“Війна й мир” – російська національна епопея, у якій знайшов своє відбиття характер великого народу в той момент, коли вирішувалися його історичні долі. Товстої, прагнучи охопити все, що він знав і почував у цей час, дав у романі звід побуту, вдач, духовної культури, вірувань і ідеалів народу. Тобто головним завданням Толстого було розкриття “характеру російського народу й війська”, для чого він і використовував образи Кутузова (виразника ідей народних мас) і Наполеона (людини, що персоніфікує антинародні інтереси). Л. Н. Толстой у романі зображує дійсно великих людей, імена яких пам’ятають зараз і будуть пам’ятати в майбутньому. У Толстого був свій погляд на роль особистості в історії. У кожних чоловік два життя: особиста й стихійна

Толстой говорив, що людина свідомо живе для себе, але є несвідомим знаряддям для досягнення загальнолюдських цілей. Роль особистості в історії мізерно мала. Навіть сама геніальна людина не може по своєму бажанню направляти рух історії. Її творять маси, народ, а не окрема особистість, що піднялася над народом. Але Лев Миколайович і не заперечує ролі людини в історії, він визнає обов’язок діяти в границях можливого за кожним

На його думку, ім’ю генія заслуговує той з людей, хто обдарований здатністю проникати в хід історичних подій, осягати їхній загальний зміст. Такі одиниці. До них і ставиться Михайло Илларионович Кутузов. Він є виразником патріотичного духу й моральної сили російської армії. Це талановитий і, коли треба, енергійний полководець

Толстой підкреслює, що Кутузов – народний герой. У романі він з’являється як істинно російська людина, далекий удавання, мудрий історичний діяч. Головне для Лева Толстого в позитивних героях – зв’язок з народом. Наполеон, що протиставляється Кутузову, піддається нищівному викриттю, тому що він обрав для себе роль “ката народів”; Кутузов же звеличується як полководець, що вміє підкоряти всі свої думки й дії народному почуттю. “Думка народна” виступає проти загарбницьких воєн Наполеона copyright

Збережи - » Немає величі там, де немає простоти (порівняльна характеристика образів Кутузова й Наполеона в романі Л. Н. Толстого «війна й мир») . З'явився готовий твір.

Немає величі там, де немає простоти (порівняльна характеристика образів Кутузова й Наполеона в романі Л. Н. Толстого «війна й мир»)

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.