Міграції населення

Міграції – переселення людей з однієї області проживання в інші. Виділяють внутрішні й зовнішні міграції. Внутрішні міграції – це переміщення населення в межах однієї країни, тобто переїзд із однієї частини країни в іншу. Наприклад: із села в місто, з європейської частини нашої країни в Сибір і т. д.

Зовнішні міграції по напрямку руху людей підрозділяється на еміграцію (виїзд людей зі своєї країни) і імміграцію (в’їзд населення в країну). Відомо кілька хвиль еміграції з Росії: перед початком першої світової війни – у США, Канаду; у роки революції й громадянської війни – у Європу, США, Канаду; в 90-е роки – в Ізраїль, США, Німеччину

Як правило виїжджають люди працездатного віку, на навчання яких державою витрачені засоби. Має місце так звана «витік мозків».

Різниця між числом прибулих у країну й числом вибулих за її межі за певний строк називається міграційним приростом . У нашій країні, довгий час цей показник був негативним, але останнім часом, зруйнувавши «залізну завісу» ми відкрили й власні границі

Головною причиною як внутрішніх, так і зовнішніх міграцій є економічна . Люди їдуть в інші країни й райони в пошуках роботи, у місця з більше високим рівнем життя. Крім того, люди можуть міняти місця проживання по політичних, національних, релігійних, екологічних причинах

Особливе місце займають так звані примусові міграції. Масові насильницькі переселення одержали велике поширення в радянський час. У період сталінських репресій 50-х років практично по всій країні були створені сотні таборів для ув’язнених. З рідних місць виганяли цілі народи: калмики, чеченці, курди, німці

Проблема репресованих народів є однією із причин сучасних міжнаціональних конфліктів

Збережи - » Міграції населення . З'явився готовий твір.

Міграції населення

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.