Машинобудівний комплекс Росії

Машинобудівний комплекс – сукупність галузей промисловості, що роблять різноманітні машини й механізми. До складу машинобудівного комплексу входить більше70 галузей. Це, насамперед електротехніка й приладобудування, верстатобудування й інструментальна промисловість, сільськогосподарське й будівельно-дорожнє машинобудування

Машинобудівне виробництво має ряд особливостей, які впливають на нього розміщення

По-перше, у машинобудуванні широко розвинена спеціалізація (зосередження підприємства на випуску одного або декількох видів продукції) і кооперування (форма організації виробництва, при якій у виробництві готової продукції бере участь кілька підприємств). Наприклад, автомобільний завод випускає один вид продукції – автомобілі, а деталі й вузли одержує від інших підприємств, число яких може бути значним. Тому багато галузей машинобудування розміщаються в районах, де добре розвинена транспортна мережа – Центральна Росія, Поволжя. Таким чином, транспортний фактор – найважливіший для розміщення машинобудування

Підприємства найбільш прогресивних і складних галузей (електронне, радіотехнічне) орієнтуються на фактор наукоемкости й розміщаються там, де є розвинена наукова база (Москва, Санкт- Петербург, Новосибірськ і т.д.).

Воєнно-стратегічний фактор визначає розміщення підприємств, що випускають оборонну продукцію. Вони вилучені від границь, багато хто розташовані в так званих «закритих» містах (Саров, Новоуральськ, Снежинск і ін.), або розміщені поблизу військових баз

Виробництво багатьох видів машин вимагає більших витрат праці людей, високої кваліфікації робітників. Особливо трудомісткі – приладобудування, верстатобудування. Вони тяжіють до районів з високою концентрацією населення – Москва, Воронеж, Пенза, Рязань

Металоємність визначає розміщення підприємств важкого машинобудування, продукція яких вимагає багато металу (виробництво енергетичного, металургійного встаткування). Такі підприємства орієнтуються або на велику металургійну базу, наприклад – Урал – Єкатеринбург, Сибір – Іркутськ, Красноярськ. Або на привізну сировину, наприклад – Санкт- Петербург

Багато видів машин потрібні скрізь, а деякі (наприклад, льноуборочние комбайни, трактори для вивозу лісу) потрібні тільки в окремих регіонах. При цьому такі машини складно транспортувати, виходить, їх вигідніше робити, там, де є в них потреба – споживчий фактор

Машинобудування розвинене у всіх районах країни, але спеціалізація його різна

Машинобудування – провідна галузь матеріального виробництва, воно забезпечує машинами й механізмами інші галузі, тим самим, забезпечуючи прогрес у господарстві країни вцелом.

Але на сьогоднішній момент російське машинобудування перебуває в стані кризи, розвиваючись низькими темпами, воно не може забезпечити прогрес інших галузей. Відбувається відставання в цивільному секторі машинобудування, низькі темпи відновлення встаткування, а на застарілому обладнанні не можна створити конкурентно здатну технікові

Перспективними напрямками в машинобудуванні є – розвиток наукомістких виробництв, випуск якісних споживчих товарів, демонополізація й установлення нових господарських взаємозв’язків

Збережи - » Машинобудівний комплекс Росії . З'явився готовий твір.

Машинобудівний комплекс Росії

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.