“Любов, що рухає сонце й світила” (по поемі Данте Алигьери “Божественна комедія”)

Приблизно в середині XII століття в Європі поступово набирає силу новий культурний рух – Відродження, або Ренесанс. У первоистоков цього руху стояв Данте Алигьери. Деякі історики літератури Вважають його одночасно й представником середньовіччя, і першим з титанів епохи Відродження. У непідготовленого читача може виникнути питання: чому це величне, але не розважальний добуток названий “комедією”? Відповідь проста

У часи Данте комедією називали не копіювання заборонене © 2005 тільки смішне, але й взагалі будь-яке драматичне видовище. “Божественна комедія” є надзвичайно гармонічним утвором. Поетика його дотепер з технічної точки зору вважається неперевершеною

“Божественна комедія” складається із трьох частин – “Пекло”, “Чистилище” і “Рай”. Головною діючою особою “комедії” є сам Данте і його провідник Вергілій – давньоримський поет, якого зараховують до одним з перших язичників, що прийняли християнську ідею. Мрією великого італійця було повести всіх знедолених на щастя. Зробити це Данте вирішив на власному прикладі. Він проводить своїх героїв і читача через всі кола Ада, через Чистилище до Раю. Автор цим продемонстрував шлях для всього людства до порятунку душі. Для розуміння змісту “Божественної комедії” важливо те, що Данте высвечивает у ній глибинний зміст буття, його тришаровий склад: особисту життєву драму, мир природи, історію людства

У такий спосіб автор звертався не тільки до сучасників, але й до Окремих нащадків. Подорож по позамежному мирі починається з Ада. Спочатку Данте описує похмурий ліс, що асоціюється в нього з тодішньою Італією. Головним лихом своїх сучасників Данте вважав егоїзм, гордість, схильність до насильства, надмірну прихильність до земних утіх. Три звірі – пантера, лев і вовчиця, які з’являються перед ним, послідовно символізують людські пороки

Однієї з вершин світової літератури вважається опис дев’яти кіл Ада. Над пекельними воротами – похмурий напис: “Ніщо не вічне, я ж – на століття. Залиш надію, всяк сюди сходить”. Ці рядки нагадують про те, що людське життя, позбавлене всіх надій, перетворюється в теперішнє пекло. Данте неодноразово підкреслює, що чим глибше гріх проникає в людську душу, тим страшнее покарання, що очікує неї. Тому в першому колі Ада перебувають нехрещені дитини й доброчесні нехристияни, у другому – порушники подружньої вірності, у третьому – ненажери, у четвертому – скнари й розтратники, У п’ятому – гневливцы, у шостому – єретики, у сьомому – ґвалтівники, у восьмому – ошуканці, звідники, із Блазнители, підлесники, святотатці, чаклуни, хабарники, Лицеміри, лукаві радники, поплічники розпусти, Делатели фальшивих металів, людей, грошей і слів, у Дев’ятому – всі зрадники на чолі з Іудою, Брутом і Кассием. Данте вважає, що людина, що у своїх Учинках не керується вірою, надією й любо В’ю, кидає себе в пекло ще при земному житті. Після Ада Дорога Данте лежить через Чистилище

Там він поднима Ется на гору й знаходить те, що втратило людство, тобто совість і волю волі. Третя частина “Божественної комедії” відкриває читачеві новий мир, виконаний краси й добра. На берегах Святосияющей ріки полум’яніють вогненні квіти – душі праведників. Вище перебуває престол Бога. Він немов охоплює весь Всесвіт

Далі душу веде “любов, що рухає сонце й світила”. Данте приходить до розуміння того, що миром рухає любов. Саме вона визначає гармонію світобудови. Сам Данте вважав “Божественну комедію” утвором, освітленим вищим світлом

Головною метою людства, по думці автора, є звільнення з ланцюгів пороків, що зрештою приведе до повного злиття людськ і божественного почав у людській особистості

Збережи - » “Любов, що рухає сонце й світила” (по поемі Данте Алигьери “Божественна комедія”) . З'явився готовий твір.

“Любов, що рухає сонце й світила” (по поемі Данте Алигьери “Божественна комедія”)

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.