Іронія як художній прийом у романі И. С. Тургенєва «Батьки й діти»

Іван Сергійович Тургенєв у романі “Батьки й діти” користується різними художніми прийомами: портретною характеристикою, антитезою, пейзажними замальовками. Всі вони допомагають більш повно розкрити характери персонажів. Крім перерахованих художніх прийомів, у романі “Батьки й діти” автор прибігає й до іронічного опису й оцінки подій. •Іронічно розповідає нам автор про Павла Петровичі Кірсанові,

Збережи - » Іронія як художній прийом у романі И. С. Тургенєва «Батьки й діти» . З'явився готовий твір.

Іронія як художній прийом у романі И. С. Тургенєва «Батьки й діти»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.