Иоганн Вольфганг Ґете, великий німецький поет

Иоганн Вольфганг Ґете, великий німецький поет, мислитель і вчений, народився 28 серпня 1749 року у Франкфурте-на-Майне в заможній сім’ї. Дитинство проходило в рідному місті, де він одержав гарне утворення. Продовжив навчання в Лейпцігському й Страсбургском університетах. У Страсбурзі Ґете входить у літературний кружок “Бура й натиск”, мріяв про нове німецьке мистецтво, вільному від іноземних впливів, про об’єднання держави

За запрошенням вісімнадцятирічного герцога Карла-Августа (1875 р.) Ґете прибув у Веймар. Він став таємним радником і членом державної ради, керував військовими й державними справами. Згодом зосереджує на заняттях природничими науками, друкує роботи, пише художні твори. Велетенська літературна спадщина Ґете складається з 143 томів, серед них – 3150 віршів. Лірика Ґете тісно пов’язана із традиціями народної поезії. Вірші його відрізняються оптимізмом, активним бойовим характером. Поета цікавить історія, сучасність, рідна земля й чужі краї, філософія й мистецтво. Ґете яскраво зображує пейзажі Рейну. Природа для поета – ніжна й добра мати, її вільний і прекрасний мир – джерело життя й натхнення

Кращими добутками Ґете вважаються п’єси “Эгмонт” і ” Торквато Тассо”, поетичні збірники “Римські елегії” і “Західно-східний диван”, роман “Роки науки Вільгельма Мейстера”, мемуари “Поезія й правда” і всесвітньо відома трагедія “Фауст”. Творчість Ґете надихало композиторів, художників різних країн миру на створення прекрасних опер, симфоній, картин, гравюр

Весь життєвий досвід, всю мудрість ученого, майстерність художника, шукача істини вклав Ґете у свій величний утвір – філософську трагедію “Фауст”. Для Івана Франко Ґете був одним з тих яскравих європейських письменників, художні пошуки яких привели до кардинальних змін у характері художнього мислення, відкриттю нових незвіданих обріїв образного освоєння дійсності. Називаючи Ґете “найбільшим поетом наших часів”, український критик бачить у його творчості невідому раніше оригінальність і здатність представити незаангажированно разнообразнейшие аспекти сучасної йому життя, які включають і об’єктивне зображення всіх шарів тодішнього німецького суспільства, і відтворення “щоденних, звичайних речей”.

Підкреслює Франко і особливу раціональну детермінанту творчості німецького письменника, що відрізнявся здатністю до холодного “розумовому обмірковуванню” змісту й композиції поетичного добутку, талантом до неупередженої оцінки попередників і до критичного осмислення разнообразнейших філософських і естетичних теорій. Властиво цей талант і допоміг Ґете разом з такими письменниками й культурними діячами, як Плессинг, Ф. Шиллер і Й. Гердер, істотно розширити масштаб художнього узагальнення в німецькій літературі, урізноманітнити її жанрову й стильову палітру. До таких принципових зрушень в українському письменстві, посилаючись на Ґете, і призиває Франко своїх сучасників

Самим обговорюваним і спірним у цьому плані є передмова до першої частини “Фауста”, переклад якого належить Франко. У передмові робиться наголос на необхідності сміливого виявлення нових тенденцій у світовій літературі, де вагоме значення надається багатогранному й повнокровному осмисленню дійсності, коли художнє слово безпосередньо націлене на пекучі й спішні запити дня. Приклад Ґете тут виявляється найбільш доречним, оскільки він у своїх добутках відстоював “безпосереднє, живе відношення до життя, любов до природи й добра, і переконання, гаряче переконання в можливості добра між людьми” (И. Франко).

Творча спадщина видатного німецького просвітителя не обійшло стороною українську культуру, зробивши на неї вагомий вплив і привнеся в літературний процес в Україні нові обрії в осмисленні людини й миру. Природно, що інтерес до Ґете не вгасає в українських письменників і перекладачів і в наш час. В XX сторіччі переклади його добутків належать Д. Загулі, М. Рильську, Бажанові, Млукашу, Виргану. Відомий письменник-емігрант И. Качуровский, тільки що повернутий до нас із забуття, провів дослідження “Відгуки творчості Ґете в поезії Ю. Клена”.

(За матеріалами статті И.В. Лимбарского “Иоган Вольфганг Ґете”).

Збережи - » Иоганн Вольфганг Ґете, великий німецький поет . З'явився готовий твір.

Иоганн Вольфганг Ґете, великий німецький поет

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.