Формулювання тези – головної думки твору

Предмет дії – положення, що коротко викладає основна думка твору, що дає коротку й вичерпну відповідь на укладений у темі питання. Фактично теза – осмислений образ майбутнього підсумку діяльності, її ціль. Ціль діяльності визначається як “усвідомлене, тобто виражене в словах, передбачення майбутнього результату дії” (Тихомиров, 1995, с. 67). Інакше кажучи, це узагальнюючий висновок по темі твору, що включає всі його основні елементи й зв’язки між ними. Узагальнити зміст твору значить виразити його основні ідеї в загальному положенні

Операції формулювання тези:

1) додаткове виявлення основних елементів твору, що не вмістилися у формулювання теми;

2) судження про кожне із ключових понять або подань, що втримуються в темі;

3) установлення відносин між судженнями;

4) знаходження зв’язків між змістом теми, виявленим у ході її аналізу, поставленою завданням і очікуваним результатом;

5) вираження головної думки у вигляді короткої, ємної відповіді на поставлене питання

Даної операції повідомляють тезированию творчий характер і визначають його першорядну роль у структурно-функціональній організації твору, тому що доказ тези – ціль твору, його планований результат. Покажемо, як можна реалізувати цієї операції

Елементами твору, які не відбилися у формулюванні теми, але без яких неможливо її осмислення, є такі складові художньої структури, як герої оповідань, їхні характери, учинки, події, сюжет, автор, зміст. Виділимо саме головне

В оповіданні Чехова герої – це доктор Микола Евграфич, інтелігентна, м’яка й чимала людина, невтомний трудівник, і його дружина Ольга Дмитрівна, примхлива, розпещена й вульгарна дамочка. У центрі сюжету – події, пов’язані з розкриттям подружньої зради Ольги Дмитрівни, учинки, поводження персонажів, що викривають їхня сутність, що показують їхні почуття й відношення до свого боргу

В оповіданні Буніна герої безимянни: це оповідач, його кохана і її чоловік-офіцер. Сюжет також простий, у його основі теж любовний трикутник. Коханці задовго й з величезними обережностями готуються до поїздки на Кавказ, із тривогою й страхом насмілюються здійснити свій “зухвалий план” і в самоті в моря насолоджуються щастям. Чоловік спочатку відпускає дружину лікуватися на Кавказ, по-християнському проводжає її, але незабаром відправляється на пошуки й, не знайшовши дружини по зазначених адресах, кінчає життя самогубством. Учинки героїв, як і в оповіданні Чехова, визначаються їхнім відношенням до своїх почуттів і боргу

Висловимо судження про ключові поняття теми у зв’язку зі змістом оповідань

Переживання Миколи Евграфича суперечливі: він і ненавидить дружину, і відчуває свою провину перед нею. Але переважають почуття шляхетної й великодушної людини, відповідального за долю ближнього, готового зрозуміти й простити. Свій борг він бачить у тім, щоб зробити Ольгу Дмитрівну щасливої й вільної. Почуття дружини дрібні й егоїстичні. На першому плані в неї плотські задоволення, заради яких вона готова зневажити будь-якими обов’язками

Почуття, що змінило життя героїв Буніна, – величезна всепоглинаюча любов. Заради її вони роблять учинки, що суперечать і їхнім характерам, і їхньому боргу, як він розуміється суспільством. Перше почуття чоловіка – спрага мести – переміняється почуттям глибокого горя, коли він усвідомлює, що в цій ситуації не може нічого змінити. Його борг – зберегти свою честь, що й визначає його відхід з життя

Зрівнявши судження, установивши, як вони співвідносяться один з одним, ми робимо попередній висновок про те, що Чехов і Бунін, розглядаючи схожі життєві обставини, наділяють їх зовсім різним змістом

Тепер знайдемо зв’язок між змістом теми, як ми неї зрозуміли (важкорозв’язне протиріччя між устремліннями героїв і їхніх безумовних обов’язків), і поставленим завданням (”У чому гострота проблеми почуття й боргу в оповіданнях Чехова й Буніна?”). У підсумку ми повинні будемо довести, що гострота проблеми пов’язана з неможливістю її дозволу в рамках запропонованих обставин

Нарешті, опираючись на попередні судження, спробуємо ємко й коротко сформулювати головну думку твору у вигляді відповіді на поставлене питання

Чехов і Бунін по-різному підходять до конфлікту почуття й боргу, але в обох оповіданнях ця проблема досить драматична. Її гострота обумовлена несумісністю глибинних, сутнісних підходів до життя діючих осіб. В оповіданні Чехова в непримиренному конфлікті зіштовхуються інтелігентність і вульгарність, працьовитість і ледарство, порядність і розбещеність, щирість і облудність. Торжествуючу й руйнівну перемогу бере зло. Бунін протиставляє інші категорії: на чашу життя покладені рівновеликі цінності – любов і честь. Боргу подружньої вірності тут протистоїть борг здійснити свою любов, по-людськи відбутися, бути. Високому людському почуттю любові протипоставлене не менш піднесене почуття честі, людського достоїнства. Сполучити їх заважають і суспільні умовності, і особистісні якості. Тому переможців ні, як немає й що програли. Героям оповідань, що втілюють авторські системи цінностей (доктор, чоловік), право жити за законами свого внутрішнього миру дістається дорогою ціною: ціною здоров’я, щастя або самого життя

Теза може скласти основний зміст заключної частини, виступаючи як відповідь на питання, укладений у темі й поставлений на початку твору. Звідси випливає висновок про кільцеву композицію твору як наслідку залежності головної думки від теми й завдання

Принциповий момент, якому необхідно тут підкреслити, полягає в тім, що фінал твору, хоча б у першому наближенні, учень представляє вже на перших етапах роботи. Цей фінал є усвідомленим і прогнозованим підсумком цілеспрямованого руху, а не стихійним і випадковим результатом флюктуирующих (ковзних, скороминущих) дій. Тим самим розвиваються здатності суб’єкта до прогнозування, творчій уяві, самовизначенню й самоорганізації

Охарактеризований прийом реалізує дві найважливіші ідеї навчання, центрованого на розвитку особистості: по-перше, ідею про те, що знання повинні бути результатом власного пошуку, по-друге, ідею про те, що знання повинні виникати як відповіді на власні питання

Збережи - » Формулювання тези – головної думки твору . З'явився готовий твір.

Формулювання тези – головної думки твору

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.