Доказу макроеволюції

Макроеволюція – процес утворення нових сімейств, загонів, класів і типів, а також інших надвидових систематичних одиниць (таксономических груп живих істот). Мікроеволюція – сложнейший еволюційний процес виникнення нового виду. При цьому новий вид перетворюється у відособлену сукупність організмів. Мікроеволюцію називають надвидовою еволюцією, у ході якої види ще більше відокремлюються друг від друга, образуя більші систематичні групи. Так, види пшениця тверда й пшениця м’яка утворять рід пшениця, а у свою чергу пшениця, жито, ячмінь і інші злаки становлять сімейство злакові. Всі представники сімейства відбулися від якогось одного загального предка в результаті мікроеволюції , здійсненої в популяціях цього предка. Для відтворення процесу макроеволюції одночасно використовуються дані порівняльної анатомії, палеонтології й ембріології

Доказу макроеволюції:

1. Ембріологічні – зародки організмів багатьох систематичних груп подібні між собою, причому, чим ближче організми, тим до більше пізньої стадії розвитку зберігається подібність зародків. Біогенетичний закон – кожна особина в онтогенезі (індивідуальному розвитку) повторює зародкові стадії своїх предків у філогенезі (еволюційному розвитку).

2. Палеонтологічні – знайдені викопні перехідні форми між багатьма систематичними групами. Для деяких видів побудовані філогенетичні ряди – послідовності предків

Напрямок макроеволюції:

1. Ароморфоз

Пристосувальна зміна загального значення, що підвищує рівень організації й життєздатність особин, популяцій видів. Ускладнення організації, що зберігається при подальшій еволюції й приводить до виникнення нових великих систематичних груп

Приклади:

виникнення автотрофного харчування в рослин

поява побегових рослин, насінного розмноження

виникнення у тварин кістяка, теплокровности , вільних кінцівок

живородіння, вигодовування дитинчат молоком

3. Идиодиптация

Приватні пристосувальні зміни, корисні в даному середовищі перебування й виникаючі без зміни загального рівня організації. Виникають після ароморфоза, коли група організмів зайняла нове середовище перебування й почалися пристосувальні змінена ія в про тдельних популяцій

Приклади:

різні форми тіла риб

оперення в птахів

пристосування до запильників у квіткових рослин

4. Дегенерація

Пристосувальні зміни організмів, що здобуваються шляхом зниження рівня загальної організації – спрощення будови й функцій

Приклади:

паразитичні хробаки втратили травну систему

у кротів скорочені очі

деякі паразитичні рослини ( повилиха , заразиха) не мають хлорофілу, листів, корінь

Збережи - » Доказу макроеволюції . З'явився готовий твір.

Доказу макроеволюції

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.