Алгоритм ухвалення рішення на бої

Науковий підхід – обов’язкова умова створення угруповань своїх військ і ухвалення рішення на розгром супротивника. У сучасних умовах коли вироблений об’єктивний контроль для розрахунку умови розгрому супротивника створення научно-обоснованних угруповань своїх військ і рішення на розгром супротивника – науковий підхід дозволяє раціонально використовувати кількість військ і виробити найбільш доцільні способи дії. Зберігається особовий склад, бойова техніка, озброєння, матеріальні ресурси, мети бою достигшие повністю в більше короткі строки

 1. Створення угруповання своїх військ

Основним критеріям служать мети які необхідно досягти в бої. Склад і можливості супротивника, свої можливості угруповання

Прорахувавши можливості супротивника необхідно визначити склад ударних сил. Сил і засобів забезпечення. Забезпечення повинне бути всебічним

На кількість приваблюваних військ впливає їхня бойова можливість яка складається з:

  • якість наявного озброєння, техніки, боєприпасів;
  • ступеня забезпеченості військ;
  • навченості військ;
  • політика морального стану

Важливе значення має розташування військ і їхнє застосування в які використовуються принципи:

  • концентрація військ на напрямку головного удару, на напрямок іншого удару, на неударних напрямках;
  • маневри військами в ході бою

По досвіду минулих воєн прийнято, що наступаючий має перевагу 3:1, на напрямок до головного удару 6:1. Якісна різниця цих співвідношень буває різна. Облік перерахованих умов створення угруповання дозволяє з більшою часткою ймовірності планувати результат бою, тривалість бою, втрати військ, озброєння й техніки, витрата матеріальних засобів

 1. Науковий підхід при плануванні бою.
  1. Матеріальна основа планування бою.

Розробка планування операцій проводиться органами керування, які можуть бути постійними й тимчасовими. Будь-який орган керування повинен виконувати наступні функції:

  • оцінити обстановку;
  • розрахувати створення власного угруповання військ;
  • спланувати забезпечення військ;
  • визначити завдання;
  • проконтролювати їхнє виконання;
  • реагувати на зміну обстановки, вчасно уточнювати завдання військам

Тому органи керування повинні складатися із групи визначальне загальне планування

Груп визначальні завдання спеціальним військам

Груп визначальних завдань забезпечення

Військ пунктів, що забезпечують роботу, керування (їхнє розміщення, переміщення, зв’язок).

Один пункт керування здатний тримати під контролем ситуацію у всьому районі проведення бою й оперативно реагувати на зміни на одному – двох напрямках

Якщо таких напрямків більш ніж два, прийнято створювати додаткові (тимчасові) пункти керування

Тимчасові пункти керування призначені для керування військ на ізольованих напрямках в обмежений період часу. Виконує ті ж самі функції, що й основні пункти керування, перебуваючи в прямому підпорядкуванні. Уважається, що один пункт керування може мати в підпорядкуванні 8-12 підпорядкованих пунктів керування, це викликано тим, що рішення приймається одноосібно командуючим, що 12 пунктів керування охопити як правило не всостоянии.

Описана мною система пунктів керування прийнята ВР РФ по досвіду Великої Вітчизняної війни й локальних воїн останнього часу

3.2. Алгоритм ухвалення рішення на бої.

ВР РФ прийнято, що вся відповідальність за ухвалені рішення лягає на одну людину

У процесі вироблення рішень допускаються колегіальність

З визначенням задуму (головної частини рішення) вся відповідальність лягає на командуючого, прийнятий їм задум не обговорюються й може бути змінений тільки имсамим.

Вироблення рішення починається із з’ясування завдань. Далі йде всебічна оцінка обстановки

Результати зміни оцінки обстановки аналізується всіма штабами, і висновки з оцінки обстановки дозволяють командуючому визначити задум (основну частину рішення). У задум командуючий одноосібно визначає способи й порядок розгрому супротивника, порядок його вогневої поразки, завдання ударним групам

Далі заступники командуючого й штаб уже визначає завдання спеціальним військам, завдання по забезпеченню військ

Складаються детальні плани дій військ

Найбільш важливим у цей період стає питання організації взаємодій (тобто детального узгодження дій військ в інтересах ударного угруповання за часом, по місцю, по завданнях) розглядається різні варіанти дій військ. У силу важливості питання взаємодії організує особисто командуючий. До моменту завершення взаємодії штаби повинні закінчити формулювання завдань військам. Після чого починається практична підготовка до бою. По досвіду воїн у фронті таке планування займає 12-18 днів з розвитком засобів автоматизації керування строки нині скорочені до 10-12 днів

Висновок: розглянутий нами алгоритм вироблення рішення дозволяє всебічно врахувати всі фактори, які можуть вплинути на результат бою, реагувати на зміни обстановки в ході бою

 1. Висновок

Створення угруповання й вироблення рішень на бої, найважливіша функція військового керівництва всіх ступенів

Якщо військове керівництво або командування в логічному ланцюзі своїх дій випустить хоча б одна ланка, те це не минуемо приведе до програшу бою. Так у початковий період другої світової війни не обґрунтоване уведення в бої резервів Київського військового округу привів до втрати більше 1,2 мільйони чоловік і навпаки грамотне створення угруповання військ обґрунтовані ухвалення рішення на бої привело до блискучої перемоги в Сталінській битві

 1. Список використовуваної літератури:
  1. Військова думка. журнал №5 1997 г.
  2. Закриті джерела
  3. Наставляння по оперативній службі штабів 1994 рік

ЗМІСТ

 1. Введення
 2. Створення угруповання своїх військ
 3. Науковий підхід при плануванні бою.
  1. Матеріальна основа планування бою
  2. Алгоритм ухвалення рішення на бої
 4. Висновок
 5. Список використовуваної літератури

Збережи - » Алгоритм ухвалення рішення на бої . З'явився готовий твір.

Алгоритм ухвалення рішення на бої

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.